Palkanlaskentakysymyksiä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta sovellettaessa


Tuotenumero: 421415
170,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
130,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta




Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimiehet

8.45 – 9.10 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.10 Tilaisuuden avaus

9.15 Sähköistysalan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmä

 •  palkkalajit
 •  lisät
 •  palkanlaskentaa ja palkanmaksua koskevat määräykset
 •  lopputilin maksu
 •  odotusajan palkka, työsopimuslaki 2 luku 14 §
 •  lopputilin oikaiseminen urakkatyön selvittämisen jälkeen
 •  tuntikortti ja palkkaerittely

10.00 Säännöllisen työajan järjestäminen ja työaikaperusteiset korvaukset

 •  päivätyö, ilta- ja yötyö, vuorotyö
 •  varallaolo
 •  odottamaton ja hälytysluontoinen työ
 •  paikalliseen sopimiseen perustuva työaika
 •  liukuva työaika
 •  työajan enimmäismäärä
 •  ylityökorvaukset
 •  sunnuntaityö ja sunnuntaityökorvaus
 •  vuorokautinen ja viikoittainen lepoaika työaikalain mukaan
 •  viikkolepo ja viikkolepokorvaus
 •  arkipyhät ja arkipyhäkorvaus
 •  työaika-asiakirjat työehtosopimuksen ja työaikalain mukaan
 •  työaikapankki

11.30 – 12.15 Lounas

12.15 Vuosilomajärjestelmä

 •  vuosiloman kertyminen
 •  vuosilomapalkan määräytyminen, vuosilomakeskituntiansion laskenta
 •  vuosiloman antaminen ja jakaminen
 •  vuosiloman siirtäminen, työntekijän sairaus
 •  lomaraha, määrä ja maksamisen edellytykset
 •  korotettu lomakorvaus työsuhteen päättyessä
 •  vuosilomakorvaus työsuhteen päättyessä

13.30 Työajan lyhennysjärjestelmä Sähköistysalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaan

 •  kertyminen
 •  työajan lyhennyksen antaminen pidettäväksi
 •  korvaus työsuhteen päättyessä

13.45 – 14.00 Kahvi

14.00 Sähköistysalan työehtosopimuksen 9 §:n mukainen keskituntiansio

 •  muodostaminen
 •  korottaminen lomanmääräytymisvuoden aikana
 •  soveltamistilanteet

14.30 Sairausajan palkka

 •  työkyvyttömyys
 •  maksuedellytykset
 •  saman sairauden uusiutuminen

Äitiys-, isyys ja vanhempainvapaa

 •  palkkaedut
 •  vuosiloma ja työajan lyhennys

15.15. Työehtosopimuksen mukaiset matkakustannusten korvaukset

 •  ateriakorvaus
 •  ruokaraha
 •  päiväraha
 •  matka-ajan palkka
 •  auton kuljettamisen lukeminen työajaksi
 •  matkakulujen korvaus
 •  työntekijän oman auton käyttö
 •  työnantajan järjestämä kuljetus
 •  kimppakyyti
 •  tuntikortti ja matkalasku

16.00 Tilaisuus päättyy

170,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
130,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia sekä STTA:n jäseniä.

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja: Roger Lehtoselta , 09 5476 1402
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta
 

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,5 (asteikko 1–4) 


Kurssipalautteita:

"Kiitettävä" Hyöty: "Joka osiossa jotain hyödyllistä ja uutta" 11/2019
"Hyvä kurssi" Hyöty: "Kaikki oli hyvää tietoa" 11/2019
"Todella hyvä" Hyöty: "Kuljettajalisä" 11/2019
"Ihan hyvä" Hyöty: "Vuosilomaa täydentävät lisäpäivät" 11/2019
"Tiiviissä paketissa paljon asiaa" 11/2018
"Asiantunteva" 11/2018
"Laaja tietopaketti, hyvät asiantuntijat/luennoitsijat" 4/2018
"Hyvä ja hyödyllinen kurssi" 4/2018
"Informatiivinen ja hyvä" 4/2018
"Hyvä ja kaiken kattava, tarpeellinen" 4/2018

 


Anna palautetta kurssista palautelomakkeella





Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA