Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallinta


Tuotenumero: 421342

Kurssilla pureudutaan koko kiinteistön automaatiojärjestelmäprojektiin ja sen hallintaan. Kurssi esittelee automaatioprojektille tyypilliset piirteet ja opastaa hyviin hallintakäytäntöihin. 

 

SETI Oy:n RAU-henkilöpätevyyden täydennyskoulutukseen kuuluu kaksi kurssia:

Kahden kurssien käyminen on vaatimuksena RAU-henkilöpätevyyttä hakeville automaatioasentajan ammattitutkinnon, sähköalan ammattitutkinnon tai sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneille. Suosittelemme näitä kursseja kuitenkin kaikille pätevyyttä hakeville ja rakennusautomaatiosta kiinnostuneille.

RAU-henkilöpätevyyden ylläpitokoulutuksena toimii:

Voit osallistua kurssille myös etänä. Katso tarkemmin kohdasta lisätietoja.

 

 

560,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
350,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla käydään läpi järjestelmän hankinta ja urakasta sopiminen, toteutuksen vaiheet sekä itselleluovutus ja vastaanotto. Lisäksi ohjeistetaan prosessin laadunvarmistus ja esitellään alan hyviä käytäntöjä palvelevat ohjeet ja lomakkeet. Kurssilla varmistetaan myös automaatioammattilaisen tarvittava ymmärrys työ-, sähkö- ja sähkötyöturvallisuudesta.  

Riikka Liedes, Sähköinfo Oy
Toivo Sahlsten, Kiinteistöautomaatio T:mi Toivo Sahlsten
Henrik Rousku, Sähköinfo Oy
Timo Meri, Bravida Oy
Tom Bremer, HKR-Rakennuttaja 
Jyrki Vilmunen, Granlund Oy

Kurssi soveltuu kaikille sähkö- ja automaatioalalla toimiville, jotka haluavat ylläpitää, täydentää tai syventää osaamistaan ja päivittää tietojaan automaatiototeutusten projektinhallinnasta. 

 
Kurssi hyväksytään osaksi Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n RAU-henkilöpätevyyden täydennyskoulutusta. 
Täydennyskoulutukseen kuuluu kaksi kurssia: Sähkö- ja rakennusautomaatio tänään sekä Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallintakurssi. Suosittelemme näitä kursseja kaikille RAU-henkilöpätevyyttä hakeville. 
 
Molempien kurssien käyminen on kuitenkin vaatimuksena automaatioasentajan ammattitutkinnon, sähköalan ammattitutkinnon tai sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneille. 

8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.45 Kurssin avaus

8.50 Automaatiojärjestelmän hankinta ja urakkasopimusvelvoitteet
Tarjouspyyntöasiakirjat
  - erot julkisissa ja yksityisissä hankinnoissa
Urakkatarjous
Urakkasopimusasiakirjat
  - yleiset sopimusehdot YSE 1998
  - kaupalliset asiakirjat
  - tekniset asiakirjat
Urakkarajat
Laadunvarmistus

Jari Virtala, Helsingin kaupunki, Rakennuttaminen, Talotekniikka

10.25 Tauko

10.40 Työ-, sähkö- ja sähkötyöturvallisuus
Mitä urakoitsijan tulee tietää ja hallita työturvallisuussäädöksistä
Koulutus-, suojain- ja työkaluvaatimukset

Henrik Rousku, Sähköinfo Oy

11.25 Lounas

12.25 Automaatiojärjestelmän toteutus ja projektinhallinta
Työ- ja aikataulusuunnittelu
Asennusmääräysten ja -seikkojen huomioiminen
Asennusvalmistelut
Kenttälaitteiden asentaminen (paikat ym.)
Laitemerkinnät
Projektidokumentointi, ohjeiden ja lomakkeiden hyödyntäminen
Asennusvalvonta ja siihen liittyvät tarkastukset

Timo Meri, Bravida Oy

13.50 Kahvitauko

14.20 Automaatiojärjestelmän vastaanotto ja toiminnan varmistus
 Vastaanottotarkastukseen valmistavat toimenpiteet
     - itselleluovutus 
     - toimintakokeet
     - koekäytöt
 Vastaanottotarkastus
 Käytönopastukset ja koulutukset
 Loppudokumentaatio
 Taloudelliset loppuselvitykset
 Takuuajan toimenpiteet

Jyrki Vilmunen, Granlund Oy

15.50 Loppukeskustelu

16.00 Kurssin päätös

560,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
350,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.  
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Risto Aspilta, risto.asp@sahkoinfo.fi, 044 9769 871
 
Voit osallistua koulutukseen myös etänä. Etäosallistumista varten kouluttaja lähettää sinulle osallistumislinkin ennen tilaisuutta. Voit seurata koulutusta Teamsissa ja esittää kysymyksiä chatissa tai jos sinulla on mikrofoni käytössä myös puheenvuoroa pyytämällä. Saat kurssin aineiston sähköisenä käyttöösi. Kysy lisää ja ilmoittaudu etätoteutukseen tilaukset@sahkoinfo.fi
 

PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.

Kurssin tausta- ja oheismateriaaliksi suosittelemme lämpimästi ST-käsikirjaa 17 - Rakennusautomaatiojärjestelmät

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,5 (asteikko 1-4) 

 
Kurssipalautteita:
"Hyvä" Hyöty: "Tarjousasiat ja kohteen luovutus" 5/2019
"Hyvät luennoitsijat" Hyöty: "Urakkarajojen tarkastelu, Ideoita tarjouspyyntöihin" 5/2019
"Erinomainen" Hyöty: "Paljon tuli uutta" 5/2019
"Automaatiojärjestelmän itsetestauksen ja dokumentoinnin tärkeys, jotta mahdolliset virheet vähentyvät oli hyödyksi" 11/2014
"RAU työ-ja aikatauluosio oli mielenkiintoinen, koska toimitusten hektisyys näkyy meille." 11/2014
”Hyvä automaatiojärjestelmän hankinta ja urakkasopimus osio” 05-2014 
”kiinnostavinta omalle työlle: systemaattiset toimintatavat ja mallit niihin ” 05-2014  
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


Automaatiopäivä sähkö-ja automaatiourakoitsijoille


Tuotenumero: 421822

Kurssi keskittyy automaatioratkaisujen rakenteisiin. Kurssilla perehdytään uusiin 2022 uudistuviin automaatioalan sähkötyöturvallisuusasetuksiin ja sähköpätevyysvaatimuksiin, automaatioväylien käyttöönottomittauksiin...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA