Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus


Tuotenumero: 411191

Rakennuksissa on tänä päivänä yhä enemmän elektroniikkaa sisältäviä komponentteja, jotka ovat herkkiä vioittumaan ja tu­houtumaan ylijännitteiden takia. Tästä syystä uusien sääntöjen mukaan suojaus ilmastollisilta ylijännitteiltä on käytännössä toteutettava, mikäli asennusta syöttävässä verkossa on käytössä ilmajohto.

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa tietoa ensisijaisesti salama- ja ylijännitesuojauksesta niiden suunnittelijoille ja toteuttajille.

Noudattamalla tässä kirjassa esitettyjä ohjeita ja suosituksia lukija osaa valita sopivat suojat sähkölaitteiston turvaksi ja myös toteuttaa palo- ja hengenvaaraa vähentävän ulkoisen sa­lamasuojauksen. Poikkeustapauksissa on katsottava tarkempia ohjeita standardeista.

Kirjan ensimmäisessä luvussa on käsitelty ukkosta sääilmiönä. Luku 2 sisältää tietoja salama- ja ylijännitesuojausta koskevista standardeista. Luvussa 3 käsitellään ylijännitteiden kytkeyty­mismekanismeja. Rakennusten salamasuojausta siihen liittyvine maadoituksineen on käsitelty luvussa 4. Luku 5 käsittää raken­nusten sähköverkon ja
-laitteiden ylijännitesuojauksen ja luku 6 rakennusten tieto- ja antenniverkkojen suojauksen.

Tässä vuoden 2020 painoksessa tekstit on päivitetty vastaamaan viime vuosina normeissa tapahtuneita muutoksia.

65,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,75 € (+ alv 10%) jäsenhinta




SISÄLLYSLUETTELO

1 UKKONEN SÄHKÖILMIÖNÄ

1.1 Ilmakehän sähköisyys ja ukkospilvi

1.2 Salamapurkauksen synty ja eteneminen

1.3 Salama-alttius

1.4 Henkilökohtainen suojautuminen salamalta

2 SALAMASUOJAUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET,

STANDARDIT JA OHJEET

2.1 Määräykset

2.1.1 Räjähdetilat

2.1.2 Palavat nesteet

2.1.3 Liikenne- ja viestintäviraston määräykset

2.2 Standardit

2.3 Vakuutusyhtiöiden ohjeet ja vakuutusehdot

3 YLIJÄNNITTEIDEN JA -VIRTOJEN

KYTKEYTYMISMEKANISMIT

3.1 Salaman iskukohteet asuinrakennusten sekä sähkö- ja telelaitteiden kannalta

3.2 Verkot

3.3 Maadoituselektrodit

3.3.1 Asuinrakennus

3.3.2 Verkot

3.3.3 Korkeat rakenteet

3.4 Yhteismaadoitukset

3.5 Resistiivinen ja induktiivinen jännitehäviö

3.6 Induktio sisäkaapeleissa

3.7 Syöksyaaltoja vai tasavirtaa?

4 RAKENNUSTEN SUOJAUS

4.1 Suomalaiset salamasuojaussäännökset

4.2 IEC-standardien sisältö

4.2.1 Ulkoinen salamasuojausjärjestelmä

4.2.2 Sisäinen salamasuojausjärjestelmä

4.2.3 LEMP-suojaus

4.3 Rakennuksiin tulevien johtojen ylijännitesuojaus

4.3.1 Pienjänniteverkon ylijännitesuojauksen

yleisyys ja tarve Suomessa

4.3.2 Ylijännitesuojauksen toteuttamisesta

4.4 Ulkoinen salamasuojaus

4.4.1 Ulkoisen salamasuojauksen suunnittelu

4.4.2 Salamasuojaus

4.4.3 Alastulojohtimet

4.4.4 Maadoituselektrodit

5 SÄHKÖLAITTEIDEN YLIJÄNNITESUOJAUS

5.1 Yleistä

5.1.1 Transienttien aiheuttajat ja kytkeytyminen

5.1.2 Sähkölaitteiden syöksyjännitekestoisuus ja ylijänniteluokittelu

5.1.3 Salamasuojausluokat ja salamavirran tunnusluvut

5.1.4 Suojakomponentit

5.2 Sähköverkon salamasuojaus

5.2.1 Salamasuojaus erilaisissa sähköverkoissa

5.2.2 Porrastettu suojaus

5.2.3 Sähköverkon suojien asennus

6 VIESTINTÄVERKKOJEN SUOJAUS

6.1 Viranomaismääräykset

6.2 Standardit

6.3 Tele- ja tietoverkoissa käytettävät ylijännitesuojat

6.3.1 Kaasupurkaussuojat

6.3.2 Puolijohdesuojat

6.3.3 Varistorit

6.4 Tele- ja tietoverkoissa käytettävät ylivirtasuojat

6.4.1 Sulake

6.4.2 PTC-vastus

6.4.3 Puolijohdeylivirtasuojat

6.5 Suojien sijoitus ja asentaminen

6.5.1 Suojauskohteet ja suojauksen toteuttaja

6.5.2 Ylijännitesuojaus teleasemilla

6.5.3 Ylijännitesuojaus johtoverkossa

6.5.4 Ylijännitesuojaus asuin- tai liikehuoneistoissa

6.6 Kaapeli-tv-verkon suojaus

6.7 Tv-antennin suojaus

6.8 Optisen liityntäverkon sähköinen suojaus

6.8.1 Teleasemien ja laitetilojen maadoitus ja potentiaalintasaus

6.8.2 Optisen liityntäverkon talokaapelin maadoittaminen asiakaskiinteistössä

6.8.3 Optisen liityntäverkon siirtoteiden sähköinen suojaus ja maadoittaminen

65,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,75 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Kirja on kauttaaltaan nelivärinen.  
Koko: B5 Laajuus: 166 s.  
4., uusittu painos, julkaistu syyskuussa 2020.
ISBN 978-952-231-333-1





Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA