Sähkölaitteiston lämpökuvaus


Tuotenumero: 411192

Tutkimusten mukaan merkittävä osa tulipaloista saa alkunsa sähköasennuksista tai sähkölaitteista joko vikaantumisen tai käyttövirheen seurauksena. Lämpökuvauksen avulla näitä paloriskejä on mahdollista huomata ajoissa, ennen kuin mahdollisesti suuriakin kustannuksia aiheuttavia vahinkoja tapahtuu. Oikein tehty lämpökuvaus voi paljastaa sähkölaitteiden vikoja tai mahdollisesti jo pitkälle edenneitä vaurioita mutta virheelliset tulkinnat voivat johtaa turhiin korjauksiin tai väärään turvallisuuden tunteeseen. Laitteistojen oikein tehdyille kuvauksille on siis tarvetta.

Vaikka itse kuvausvälineistö on käytännössä samaa kuin rakennusten kuvaamisessa, on sähkölaitteiston erityispiirteet osattava ottaa huomioon. Sen lisäksi, että kuvaajalla on riittävin ominaisuuksin varustettu lämpökamera ja hän tuntee kameransa toiminnot hyvin, on lämpökuvaajan osattava soveltaa mm. termodynamiikan lakeja.

Tässä kirjassa esitetään sähkölaitteiston lämpökuvauksessa tarvittavaa lämpödynamiikan teoriaa sekä käytännön seikkoja, joita nimenomaan sähkölaitteiston lämpökuvauksessa tulee huomioida. Annetaan ohjeita hyvän lämpökuvausraportin laatimiseen ja tarkastellaan sähkölaitteiston lämpenemistä ja siitä aiheutuvia ongelmia.

Julkaisija: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
61,50 € (+ alv 10%) normaalihinta
46,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja antaa lämpökuvaajille perustiedot ja -taidot rakennuksen lämpökuvauksesta. Kirjassa on myös mm. malli sähkölaitteiston lämpökuvauksen sopimuslomakkeesta. Lisäksi esitetään kriteerit SETI Oy:n myöntämän Sähkölaitteiston lämpökuvaajan sertifioinnin saamiseksi

Kaikille sähkölaitteistojen tarkastusten, ylläpidon, huollon ja korjausten parissa työskenteleville.

Sisältö:

1 TERMODYNAMIIKAN PERUSTEITA

1.1 Lämpötila-asteikot

1.2 Sähkömagneettinen spektri

1.2.1 Näkyvä valo

1.2.2 Infrapunasäteily (eli IR-säteily eli Infrared-radiation)

1.3 Lämpöenergia

1.3.1 Lämmön siirtyminen

1.3.2 Emissiokerroin

1.3.3 Heijastunut säteily

2 LÄMPÖKAMEROIDEN TOIMINTA

2.1 Infrapunamittareiden optiikka

2.2 Lämpökameroiden optiikka

2.3 Lämpökameroiden tarkkuus

2.4 Lämpökameroiden herkkyys

2.5 Lämpökameroiden lisäoptiikat

2.6 Lämpökameroihin yhdistettävät lisämittarit

2.6.1 Äänikommentit

2.6.2 Värihälytys/Isotermi

2.7 Kuormitusten muutosten arviointi

2.8 Hyvän lämpökuvan määritelmä

2.8.1 Tarkennus

2.8.2 Oikea lämpötila-alue

2.8.3 Oikea kuvausetäisyys

2.8.4 Järkevä väripaletti

2.9 Yleisimpiä virheitä lämpökuvauksessa

3 SÄHKÖLAITTEISTON KOMPONENTTIEN LÄMPÖTILARAJAT

3.1 Yleistä

3.2 Laitestandardien mukaiset komponenttien lämpötilarajat

3.3 Tyypillisiä lämpötilaluokkia ja sallittuja lämpenemiä

eri pienjännitelaitteille ja -komponenteille

3.3.1 Jakokeskusten lämpeneminen

3.3.2 Kytkimet

3.3.3 Sulakkeet

3.3.4 Katkaisijat ja johdonsuojakatkaisijat

3.3.5 Releet, kontaktorit, moottorinsuojakytkimet ja lämpöreleet
3.3.6 Johtimet ja kaapelit6

3.3.7 Riviliittimet

3.3.8 Muuntajat

3.3.9 Moottorit

3.3.10 Kondensaattoriparistot

3.3.11 Sähkölaitteiden kosketeltavat osat

3.3.12 ATEX-tilojen lämpötilaluokat

3.4 Lämpötilojen arviointi

4 SÄHKÖLAITTEISTON LÄMPENEMINEN JA

LÄMPENEMISEN VAARAT

4.1 Sähkölaitteiston normaali lämpeneminen

4.2 Sähkölaitteistolle haitallinen lämpeneminen

4.2.1 Ylikuormitus

4.2.2 Epäsymmetrinen kuormitus

4.2.3 Vikaantuneet liitokset

4.2.4 Eristemateriaalien pettäminen ja osittaispurkaukset

4.2.5 Sähkönlaadun häiriötilanteet

4.2.6 Puutteelliset jäähtymisolosuhteet ja olosuhteiden muutokset

4.2.7 Ympäristöolosuhteiden vaikutus lämpenemiseen ja jäähtymiseen

4.3 Sähköisten liitosten vikaantumismekanismit

4.3.1 Korroosio ja muut kemialliset muutokset

4.3.2 Kosteus

4.3.3 Pöly ja likaantuminen

4.3.4 Liitosten mekaaninen vikaantuminen

4.4 Sähkölaitteiston lämpenemisen vaarat

4.4.1 Vikaantumista edeltävät tapahtumat ja havaittavat merkit

4.4.2 Hehkuva liitos

4.4.3 Sähköpalot

4.5 Toiminta havaittaessa vikaantunut sähkölaitteiston osa

4.5.1 Riskien arviointi

4.5.2 Vikaantuneen laitteiston korjaaminen tai korvaaminen

5 SÄHKÖLAITTEISTON LÄMPÖKUVAUKSEN SUORITTAMINEN

5.1 Kuvaajan varusteet

5.2 Sähkölaitteiston lämpökuvauksen valmistelu

5.3 Kuvausolosuhteiden huomioiminen

5.4 Kuvauksen suorittaminen

5.4.1 Sähkötyöturvallisuus lämpökuvauksessa

5.4.2 Laitteiston kuormitus kuvaushetkellä ja virran mittaaminen

5.4.3 Kuvaaminen

5.5 Kuvan ensimmäinen analysointi
5.6 Mahdollisia vikoja

6 LÄMPÖKUVAUSRAPORTIN LAADINTA

6.1 Lämpökuvausraportti

6.2 Kuvien käsittely raporttia varten

6.3 Raportin rakenne

6.4 Raportin luovutus

7 HENKILÖ- JA YRITYSARVIOINTI SETI OY:N LÄMPÖKUVAAJAN

PÄTEVYYDET JA LÄMPÖKUVAUSYRITYKSEN HYVÄKSYNTÄ

7.1 Taustaa

7.2 SETI:n ohjeen sovellusala

7.3 Sähkölaitteiden lämpökuvaajan pätevyysvaatimukset

7.3.1 Pätevöityminen

7.4 Pätevöinnin vaatimukset

7.4.1 Yleiset vaatimukset

7.4.2 Lämpökuvaajan koe

7.4.3 Pätevyystodistus

7.4.4 Pätevyyden ylläpito

7.4.5 Pätevyyden uusiminen

7.5 Lämpökuvausyrityksen hyväksyntä

7.6 Lämpökuvauslaitteiston vaatimukset

7.7 Lämpökuvausraportti

7.7.1 Keskeiset tiedot

7.7.2 Yleistä raportoinnista

7.8 Jäljitettävyys

7.8.1 Lämpökuvien ja tarkastusraporttien säilytys

7.8.2 Lämpökuvausraportit

8 KIRJASSA KÄYTETTYJÄ TERMEJÄ JA NIIDEN MÄÄRITELMIÄ

9 KIRJALLISUUS JA LÄHTEET

LIITTEET

LIITE 1: Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimus

LIITE 2: Lämpökuvaajan ohje sähkölaitteiston lämpökuvauksen tilaajalle

61,50 € (+ alv 10%) normaalihinta
46,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

A4, 127 sivua.
2., täydennetty painos
Julkaistu lokakuussa 2020
ISBN 978-952-231-350-8

Samankaltaiset tuotteet


Sähköinfo | Sähkölaitteistojen kuntotutkijakoulutus


Tuotenumero: 421109

Opi kuntotutkimuksen salat ja varmista, että osaat toimia turvallisesti kohteessa. Kurssimme kattaa kaiken kuntotutkijasopimuksesta aina tutkimuksen raportointiin.


 

Näytä

Sähköinfo | Sähkölaitteiston lämpökuvaajan koulutus


Tuotenumero: 421144

Opettele oikea tapa tehdä ja tulkita lämpökuvauksia.Lämpökuvauksen avulla voit tunnistaa ylikuormitukset, löystyneet liitokset ja väärin mitoitetut komponentit.


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähkölaitteiston lämpökuvausraportin laadinta


Tuotenumero: 425145

Selkeän ja informatiivisen raportin laadinta on tärkeä osa sähkölaitteiston lämpökuvausta. Laadukkaassa raportissa korostuu kuvaajan perehtyneisyys asiaan sekä erityisesti ymmärrys sähköisten komponenttien...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA