Keinoja sähkötehonhuippujen hallintaan asuinkiinteistöissä, ST-esimerkit 12


Tuotenumero: 412423

Esimerkissä kuvataan asuinkiinteistön sähkötehon profiilin ja tehohuippujen muodostumiseen
vaikuttavia seikkoja. Lisäksi esitetään keinoja, joilla tehojen hallintaan ja ohjausratkaisujen
lisäämiseen voidaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa varautua.

 

Julkaisija: Sähkötieto ry
28,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
21,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähkön käytössä tehoprofiilien tuntemus sekä tehon hallinnan ja ohjauksen vaikutusten tunnistaminen nousee sähkön tehohuippujen ja kustannusten hallinnassa entistä merkittävämmäksi. Esimerkin tarkoituksena on tuoda esille tehohuippujen muodostumiseen vaikuttavia seikkoja sekä esittää sähkötehon ja kustannusten hallintakeinoja.

Julkaisu sopii suunnittelijoille, toteuttajille sekä ylläpitäjille.

Käsitteet, määritelmät ja lyhenteet

Tarkastelujaksojen merkitys

LAITTEIDEN MITOITTAMINEN JA VALINTA

Päälämmitysjärjestelmät

Lämpöpumppujärjestelmä

Sähkökattila

Suora sähkölämmitys

Sauna ja kiuas

Sähköajoneuvon latauslaite

KIINTEISTÖN SÄHKÖTEHON HALLINTA JA SIIHEN VARAUTUMINEN

TEHOHALLINTAJÄRJESTELMÄT JA OHJAUSPALVELUT

AKKUJEN HYÖDYNTÄMINEN

KOLMEVAIHEVERKON TEHOTASAPAINO

YHTEENVETO

Tehojen hallinta

Varautuminen ohjausratkaisuihin

Laitteiden valinta

Keskusten varustelu

Johdotus ja johtovaraukset

Käyttöönotto ja dokumentointi

LIITE1 Maalämpöpumpun ja sähköajoneuvon latauslaitteen tehonrajoitus kiukaan termostaatin ohjaaman
    kärkitiedon perusteella.

LIITE2 Maalämpöpumpun lämmitysvastusten rajoitus vaihekohtaisten virtamuuntajien ohjaamana.

28,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
21,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 18 sivua
1 painos.
ISBN 978-952-231-341-6 (painettu)

 

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA