Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset


Tuotenumero: 411141

Nykymuotoinen käyttöönottotarkastus on ollut käytössä jo pitkään. Alun totuttelun jälkeen käyttöönottotarkastukset on saatu sovitettua arkipäivän asennustyön rutiineihin, mutta kehitettävää on vielä runsaasti. Yhä selkeämmin kuitenkin nähdään, että käyttöönottotarkastukset todella parantavat loppukäyttäjän turvallisuutta. Kirja pyrkiikin esittämään uusia näkemyksiä tästä aiheesta, jotta käyttöönottotarkastuksiin liittyvät asiat selkiytyisivät entisestään. Myös mittauksin saatujen tulosten tulkintoihin on tuotu lisää syvyyttä.

 

Todellista sähköasennusten laatua ja siitä johtuvaa alan arvostusta lisää olennaisesti hyvin toteutettu työkohteen käyttöönottotarkastus. Osaavasti tehty käyttöönottotarkastus on lopullinen sinetti, jolla taataan hyvin suunniteltujen ja toteutettujen sähköasennusten hyvä laatu. Näin toteutetut asennukset palvelevat tilaajaa pitkälle tulevaisuuteen ilman minkäänlaisia turvallisuusriskejä, kunhan hän vain huolehtii asianmukaisesta sähkölaitteiston huollosta ja kunnossapidosta.

44,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
33,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirjassa nostetaan esiin uusia näkemyksiä, toteutusmalleja ja menettelytapoja, joita aiemmissa asiaa käsittelevissä teoksissa ei ole esiintynyt.

Tämä kirja on tarkoitettu kaikille sähköalan käyttöönottotarkastuksien toteutukseen osallistuville henkilöille, ja siinä on otettu huomioon se runsas palaute, jota käyttöönottotarkastuksista on saatu. Kirja soveltuu niin itseopiskeluun kuin kouluttajajohtoiseenkin työskentelyyn. Itseopiskelun edellytyksenä kuitenkin on riittävä kokemus sähköalan töistä sekä riittävä sähkötekniikan, sähköturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden tuntemus.

1        MILLOIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS ON TEHTÄVÄ?

1.1     Yleistä

1.2    Vaatimus käyttöönottotarkastuksen suorittamisesta

         1.2.1     Yksittäisen komponentin vaihto

         1.2.2    Yksittäisen komponentin tai laitteen lisäys

1.3    Käyttöönottotarkastuksen yhdistäminen muihin tarkastuksiin

 

2       AISTINVARAINEN TARKASTUS

2.1    Yleistä

2.2   Ulkoalueella tehtävät asennukset

2.3   Rakennukseen tulevat asennukset

 

3       TESTAUKSET

3.1    Yleistä

3.2   Jännitteettömänä tehtävät mittaukset

         3.2.1    Suojajohtimien jatkuvuusmittaus

         3.2.2   Eristysresistanssin mittaus

3.3   Jännitteisenä tehtävät mittaukset

         3.3.1    Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta

         3.3.2   Vikavirtasuojan toiminnan testaus

         3.3.3   Jännitteenaleneman tarkastus

3.4   Testauksiin kuuluvat muut toimenpiteet

         3.4.1    Napaisuus

         3.4.2   Jännitelujuus

         3.4.3   Toiminta

 

4       ERÄIDEN SÄHKÖLAITTEISTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSTEN OMINAISPIIRTEITÄ

4.1    Sähköajoneuvojen latausjärjestelmien käyttöönottotarkastukset

4.2   Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotarkastukset

 

5       ONGELMATILANTEISSA TOIMIMINEN

5.1    Havaintoja käyttöönottotarkastuksista

5.2   Aistinvarainen tarkastus

5.3   Testaukset

         5.3.1    Suojajohtimien jatkuvuusmittaukset

         5.3.2   Eristysresistanssin mittaus

         5.3.3   Silmukkaimpedanssi- tai oikosulkuvirta-arvon mittaus

         5.3.4   Vikavirtasuojan testaus

         5.3.5   Toiminnan testaus

         5.3.6   Kiertosuunnan testaus

 

6       LOMAKKEET JA PÖYTÄKIRJAT

6.1    Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

 

Liitteet

44,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
33,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko: B5

Laajuus: 86 sivua
11., uudistettu painos.

ISBN 978-952-231-383-6 (nid.)
Julkaistu maaliskuussa 2023

Samankaltaiset tuotteet


Ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirjan itsejäljentävä paperiversio. 20:lle kohteelle pöytäkirja ja kaksi jäljennettä.


Tuotenumero: 431856

  Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason asennuksiin. Lomake on 3-osainen ja itsejäljentävä. Tuotteella maksutapana ainoastaan lasku.  


24,00 €


Listaan

Sähköinfo | Käyttöönottotarkastusten mittaukset teoriakoulutus


Tuotenumero: 421823

Kurssilla käydään läpi käyttöönottotarkastuksiin liittyvät perusteet, vaatimukset ja mittaukset Teams-koulutuksena.  


 

Näytä

Sähköinfo | Käyttöönottotarkastusten mittaukset tilauskurssina


Tuotenumero: 422206

Jos käyttöönottotarkastusten mittaukset kurssin aikataulut tai sijainti eivät sovi, tai jos organisaatiossasi on useita osallistujia, yrityskohtainen tilauskurssi on paras ratkaisu.


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA