Rakennusten automaation valvomot, ST-käsikirja 22


Tuotenumero: 412158

Valvomot ovat olennainen osa rakennusten automaatiojärjestelmiä ja niiden hyödynnettävyyttä. Valvomojärjestelmän tehokas ja oikea käyttö ovat rakennuksen energiatehokkuuden, terveellisyyden, toimivuuden ja turvallisuuden perusedellytyksiä. Usein järjestelmien monipuolisia ominaisuuksia ei osata hyödyntää laaja-alaisesti.

Kirja on perustietolähde valvomojärjestelmien taustoihin, ominaisuuksiin ja käyttöön. Sen tarkoituksena on vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Kirja soveltuu tietolähteeksi järjestelmien käyttäjille, suunnittelijoille ja rakentajille sekä alan oppilaitosten oppikirjaksi ja kiinteistönhuollon käyttökoulutukseen. Kirjan perässä on tehtäväliite, joka sisältää valvomoiden grafiikkakuvien avulla esitettyjä pulmatilanteita ja niiden ratkaisuja.

Julkaisija: Sähkötieto ry
80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja on perustietolähde valvomojärjestelmien taustoihin, ominaisuuksiin ja käyttöön. Sen tarkoituksena on vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin.

Kirja soveltuu tietolähteeksi järjestelmien käyttäjille, suunnittelijoille ja rakentajille sekä alan oppilaitosten oppikirjaksi ja kiinteistönhuollon käyttökoulutukseen.

1. JOHDANTO

OSA 1 - VALVOMON TOTEUTUS

2. KÄYTTÖLIITTYMÄTYYPIT

2.1. Tila- ja laitekohtaiset käyttöliittymät

2.2. Osajärjestelmäkohtaiset käyttöliittymät

2.3. Koko tietojärjestelmän kattavat käyttöliittymät

2.4. Useita tietojärjestelmiä yhdistävät käyttöliittymät

3. KÄYTTÖLIITTYMIEN TOTEUTUS

3.1. Hyvän käyttöliittymän piirteet

3.2. Käyttöliittymän rakenne- ja operointiperiaatteet

3.3. Suomen kielen käyttömahdollisuus ja käyttöliittymän käytön ohjeistus

3.4. Käyttöliittymän muokattavuus ja monimuotoisuus

3.5. Käyttöliittymän yhteys tietokantoihin

3.6. Internetpohjaiset valvomot

4. GRAAFISET KÄYTTÖLIITTYMÄT

4.1. Kaavionäytöt, yleisiä laadintaperiaatteita

4.2. Kaaviohierarkia ja kaavioista tehtävät toimenpiteet

4.3. Hälytysvalvonta

4.4. Aikaohjatut tapahtumat

4.5. Seuranta ja raportointi

4.6. Käyttöoikeudet

5. TALOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN INTEGROINTI VALVOMOTASOLLA

5.1. Integroitu järjestelmä

5.2. Integraation tekninen toteuttaminen

5.3. Rajapinnat

5.4. Yhteinen käyttöliittymä

5.5. Selain- ja osajärjestelmäkohtaiset käyttöliittymät

5.6. Vaikutukset suunnitteluun

5.7. Vaikutukset urakointiin

5.8. Ulkopuoliset palvelut

5.9. Kustannussäästöt ylläpidossa ja huollossa

5.10. Valvomoista integroituihin kiinteistönhallintajärjestelmiin

5.11. Järjestelmän laajentaminen ja integrointi tietoturvallisesti

6. TIETOTURVALLISUUS

6.1. Tietoturva järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa

6.2. Vastuut ja sopimukset

OSA 2 - VALVOMON TOIMINNOT

7. AIKAOHJAUKSET

7.1. Normaali käyntiaika ja poikkeukset

7.2. Aikaohjelmien ohjaustavat

8. HÄLYTYSTEN KÄSITTELY JA HÄIRIÖTILANTEET

8.1. Järjestelmän sisäiset hälytykset

8.2. LVI-prosessihälytykset

8.3. Erillisjärjestelmien hälytykset

8.4. Hälytysten käsittely

8.5. Hälytysten listaaminen

8.6. Hälytysten historiaseuranta

9. TRENDISEURANTA

9.1. Käyttötavoitteet

9.2. Trendipisteiden valinta

9.3. Trendien muodostaminen käyttöliittymässä

10. KULUTUSSEURANTA

10.1. Terminologia

10.2. Kulutusarvojen esittäminen

10.3. Kulutuksen ja poikkeamien analyysi ja toimenpiteet

11. RAPORTOINTI

11.1. Järjestelmäraportit

11.2. Tapahtumaseuranta

12. ULKOISET OHJAUKSET

12.1. Sääennuste

12.2. Sähkön tuntihinta ja kysyntäjousto

12.3. Analytiikka

12.4. Tekoäly

OSA 3 - VALVOMON KÄYTTÖ

13. KOULUTUS

13.1. Koulutuksen peruslähtökohdat

13.2. Järjestelmän tehtävä

13.3. Järjestelmän rakenne ja käyttö

13.4. Järjestelmän huolto ja osaamisen ylläpito

14. VALVOMON HYÖDYNTÄMINEN KIINTEISTÖN JÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPIDOSSA JA HUOLLOSSA

14.1. Prosessien analysointi valvomon avulla

14.2. Valvomo säännöllisen huollon apuna

14.3. Valvomon ylläpito

14.4. Tietoturva järjestelmien käytössä

LIITE – TEHTÄVIÄ JA RATKAISUJA VALVOMON KÄYTÖSTÄ

80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 121 s.

2., uudistettu painos 2023

ISBN 978-952-231-385-0 (painettu)

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA