YSE 1998 -sopimusehdot käytännössä; sopimukset, julkiset hankinnat, YSE -käsitteet ja lisä- ja


Tuotenumero: 421405

Urakoitsijan sopimusasiat – YSE 1998 -sopimusehdot käytännössä, osa I Vuorovaikutteinen kurssi, jolla asioiden perinpohjaiselle käsittelylle on varattu reilusti aikaa! 

 • Sopimuksenteon ABC
 • Tarjous- ja sopimuksentekomenettely julkisia hankintoja koskevan lain mukaan
 • Tunnetko YSE -käsitteistön?
 • Ovatko urakoitsijan sivuvelvollisuudet, työmaapalvelut ja työmaan johtovelvollisuudet Sinulle tuttuja? 
 • Miten sovit lisä- ja muutostöistä. YSE 1998 -sopimusehdot ovat rakentamisen ammattilaisten perustyökalu. Sopimusosaamista tarvitaan yritysjohdon lisäksi yhtä lailla työmaan hoidossa (esim. työnjohto), jotta omat oikeudet ja velvollisuudet tunnistetaan ja osataan toimia oikein kussakin tilanteessa.
715,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
460,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla tehdään ryhmätöitä ja harjoitustehtäviä, jotka avaavat sopimuksenteon salat käytännön työmaatilanteissa. Jokaisen ei kannata hakea oppia oman kantapään kautta. Luennoitsijoilla on laaja käytännön kokemus sähköalan sopimusasioista, YSE:stä ja käräjäsalista. Kurssilla ratkotaan “tapauksia elävästä elämästä” pienryhmissä ja tehdään harjoitustehtäviä. Luento-osuuksissa kouluttajat valottavat teoriaa lukuisin esimerkein. 

 Varatuomarit Inka-Liisa Ahokas, Roger Lehtonen ja Sari Rissanen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. 

 Kurssi on tarkoitettu urakoitsijoille, mutta ne soveltuvat lisäksi myös suunnittelijoille ja konsulteille, jotka laativat urakka-asiakirjoja ja toimivat valvojina työkohteissa. Kurssi sopii myös juristeille, jotka haluavat syventää rakentamisen juridiikan tietämystään. 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 
9.00 Kurssin avaus
 • YSE -ehtojen tausta, tavoitteet ja merkitys rakennusalalla 
9.15 Aamuherätys: testaa tietosi sopimusasioista! 
 
9.30 Sopimusoikeuden perusasioita
 • tunne paikkasi sopimussuhdeverkossa 
 • Eri urakkamuodot
 • Sivu-urakan alistaminen 
 • Tarjouksen antaminen ja peruuttaminen 
 • Virhe tarjouksessa 
 • Sopimuksen syntyminen
 • Urakoinnissa käytettävät sopimuslomakkeet ja -ehdot
 • Vakuudet YSE 1998 mukaan 
 • Sopimusten mahdollisuudet riskien hallinnassa
 • Miten luemme sopimusta?
11.00 – 12.30 Julkisten hankintojen tarjouskilpailut
 • kolmiportainen malli 
 • hankintamenettelyt 
 • sähköinen ilmoituskanava
 • tarjousmenettely, tarjouksen valinta 
 • hankintapäätös
 • oikeusturvakeinot
12.30 Lounas
 
13.30 YSEn käsitteistö ja asiakirjajärjestelmä
 • YSEn keskeisiä käsitteitä
 • YSE -osapuolet: rakennuttaja 
  • tilaaja 
  • urakoitsija
  • pääurakoitsija
  • päätoteuttaja
  • aliurakoitsija 
  • sivu-urakoitsija
 • Kaupalliset ja tekniset asiakirjat 
 • YSE -ehdoista poikkeaminen; miten se tehdään pätevästi?
 • Asiakirjojen pätevyysjärjestys ristiriitatilanteiden ratkaisussa 
 • Asiakirjojen toisiaan täydentävä vaikutus 
 • Työmaan johtovelvollisuudet
  • Mitä ne ovat? Kuka niistä vastaa? 
  • Päätoteuttajan käsite ja velvoitteet 
 • Työmaapalvelujen järjestäminen 
  • Mitä ne ovat? Kuka niistä vastaa? 
  • Työmaapalveluista perittävät korvaukset 
 • Urakoitsijan tärkeitä sivuvelvollisuuksia 
  •  Urakka-alueen puhtaanapito
  •  Käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen
15.00 Kahvi 
 
15.15 Lisä- ja muutostyöt – Miten ne eroavat toisistaan?
 • Muutostyöstä sopiminen
 • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet muutostöiden osalta
 • Muutostyötä koskeva erimielisyys 
 • Lisätöistä sopiminen 
 • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet lisätöiden osalta
 • Lisätyötä koskeva erimielisyys
 • Omakustannushinnan käyttö
 • Ryhmätyö: Aiheena lisä- ja muutostyöt 
17.00 Tilaisuuden päätös. 
 
Katso osan II ohjelma
715,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
460,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja: varatuomari Roger Lehtonen roger.lehtonen@stul.fi, puh. 041 453 4064
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.
 

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,86 (asteikko 1-4) ja vastanneista 100% arvioi saaneensa uutta tietoa kurssilta. (4/2015) 

 
Kurssipalautteita
"Kokonaisuutena erittäin hyvä kurssi. Kouluttajat olivat kokeneita ammattilaisia" 4/2015
 
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


Urakoitsijan sopimusasiat YSE tilauskurssina


Tuotenumero: 422208

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus...


 

Näytä

Urakoitsijan YSE-opas


Tuotenumero: 411407

Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet: ennakoiva sopimussuunnittelu sekä YSE-ehtojen tarkasteleminen tarjouslaskennan näkökulmasta....


75,00 €


Listaan

YSE 1998 -sopimusehdot käytännössä; vastuut, häiriötilanteet ja vastaanottomenettelyt


Tuotenumero: 421406

Laajan käytännönkokemuksen omaavien asiantuntijoiden opastuksella ja oikeiden työmaatilanteiden mukaisilla harjoituksilla saat helpotusta työsi hoitamiseen sekä sopimusten tekemiseen. Tutustu myös:...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA