Kaikki verkkokurssit


Verkkokurssien etu luokkahuonekoulutukseen nähden on vapaa ajankäyttö ja aikataulu. Sinun ei tarvitse muokata aikataulua yleisten kurssien mukaan, vaan voit suorittaa koulutuksen missä vain ja milloin vain. Voit myös jakaa ajankäyttöäsi ja suorittaa kurssikokonaisuuden useassa eri osassa sen mukaan mitä aikataulusi antaa myöten. 

Sinun ei myöskään tarvitse käyttää aikaa tai rahaa matkustaaksesi kurssipaikalle, riittää että tietokoneessasi on internetyhteys. 
 
Verkkokurssit sijaitsevat sähköisessä aineistopalvelussamme Severissä. Ostettuasi tuotteen saat viestin joka sisältää ohjeet Severiin kirjautumiseen. 
 
Kurssin aukioloaika on kerrottu tuotteen lisätiedoissa, suoritusaika vaihtelee kokonaisuuden ja laajuuden mukaan viikoista kuukausiin. Saat myös viestin opintojen etenemisestä sekä muistutuksen kun suoritusaikasi on päättymässä.  
 
Verkkokurssin suorittamiseen tarvitset internetyhteyden ja -selaimen. Osallistujalla tulee olla henkilökohtainen toimiva sähköpostiosoite. (Työ- tai yksityinen sähköpostiosoite)
 

Kun olet suorittanut hyväksytysti SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus- (FI, EN, RU), Sähkötyöturvallisuuden jatkuva ylläpito- tai Hissityöturvallisuuskoulutuksen, saat antamaasi matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä latauslinkin. Linkin lähettäjänä on Magma Lompakko.

Lataa puhelimeesi korttisovellus tekstiviestin linkistä.

Mobiilikorttisi kulkevat koko ajan mukanasi puhelimessa.

Jos vaihdat puhelinta tai tarvitset muusta syystä uuden latauslinkin, saat sen pyytämällä seti@seti.fi – osoitteesta.

 
Tutustua verkkokurssialustaamme:   http://severi.sahkoinfo.fi/verkkokurssiopas
 

Kaikki verkkokurssit


Opetuspaketti - optiset verkot


Tuotenumero: 425931

Opetuspaketti on opettajille suunnattu kattava, helppokäyttöinen ja havainnollinen kokonaisuus, joka käsittää laajan kokonaisuuden optisten verkkojen asennuksissa ja mittauksissa tarvittavaa käytännön...


 

Näytä

Sähkötöiden johtajan täydennyspaketti


Tuotenumero: 425901

Osaamisen ylläpito edellyttää jatkuvaa alan seuraamista ja asioiden kertaamista. Olemme tuoneet lähikoulutuksen rinnalle tehokkaan ja edullisen tavan osaamisen ylläpitoon, verkkokurssit. Voit suorittaa...


 

Näytä

Talotekniikkaurakoitsijan kilpailuoikeudelliset ohjeet


Tuotenumero: 511801

Talotekniikkaliitto tarjoaa jäsentensä jäsenten käyttöön Talotekniikkaurakoitsijan kilpailuoikeudelliset ohjeet – verkkokurssin. Kurssin hinta sisältyy jäsenmaksuun. STUL:n jäsenet kirjautuvat jäsentunnuksillaan...


 

Näytä

Työpaikkaohjaajan verkkokurssi


Tuotenumero: 511803

Laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttää, että koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajan...


 

Näytä

Verkkokurssi: Hissityöturvallisuus


Tuotenumero: 425409

Verkkokurssin voit suorittaa silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Tarvitset vain tietokoneen ja internet-yhteyden. Verkkokurssin sisältö vastaa lähiopetuksen sisältöä, saat samat valmiudet tehokkaasti...


 

Näytä

Verkkokurssi: Kaapeleiden luokittelu ja paloturvallisuus


Tuotenumero: 425124

Kaapeleiden paloturvallisuutta ja luokittelua koskevat vaatimukset ja olennaisimmat suositukset koottuna selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa tai opiskelet aihetta...


 

Näytä

Verkkokurssi: KNX-järjestelmien perusteet


Tuotenumero: 425333

Tällä verkkokurssilla käsitellään KNX-järjestelmän perusteita. Kurssilla käydään läpi KNX-järjestelmien yleisesittely ja tehdään silmäys KNX:n tarjoamista käyttö- ja sovellusmahdollisuuksista. Tarkemmin...


 

Näytä

Verkkokurssi: Koneiden sähkölaitteistot standardin SFS-EN 60204-1 mukaan


Tuotenumero: 425150

Kurssilla käydään läpi vuonna 2018 päivitetyn standardin SFS 60204-1 Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteistot vaatimukset. Kurssin tavoitteena on auttaa sähköalan ammattilaista tunnistamaan ja hyödyntämään...


 

Näytä

Verkkokurssi: Käytön johtajan peruskurssi


Tuotenumero: 425133

Kurssilla käydään läpi käytön johtajan vastuita ja tehtäviä. Käytön johtajaksi ryhtyessään moni ei välttämättä tiedä, minkä vastuun ottaa hoitaakseen. Tehtävässä on kyse huomattavan paljon suuremmasta...


 

Näytä

Verkkokurssi: Maadoitus ja suojaava potentiaalintasaus


Tuotenumero: 425130

Pienjänniteasennusten maadoitusta ja suojaavaa potentiaalintasausta koskevat vaatimukset ja olennaisimmat suositukset koottuna selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa...


 

Näytä

Verkkokurssi: Määräys 65 E - saneerauskohteiden yleiskaapelointijärjestelmän toteutus


Tuotenumero: 425312

Kurssi tarjoaa kattavan tietopaketin Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 vaatimuksista liittyen saneeraus- ja korjauskohteiden yleiskaapelointijärjestelmän toteutukseen. Saneerauskohteissa on...


 

Näytä

Verkkokurssi: Määräys 65 E - Uudis- ja saneerauskohteiden antennijärjestelmän toteutus


Tuotenumero: 425317

Kurssi tarjoaa tietoa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 vaatimuksista liittyen antennijärjestelmän toteutukseen niin uudis- kuin saneerauskohteissa. Kurssilla käydään läpi määräyksen asettamat...


 

Näytä

Verkkokurssi: Määräys 65 E - uudiskohteiden yleiskaapelointijärjestelmän toteutus


Tuotenumero: 425313

Kurssi tarjoaa kattavan tietopaketin Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 vaatimuksista liittyen uudiskohteiden yleiskaapelointijärjestelmän toteutukseen. Kurssilla käydään läpi määräyksen asettamat...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optinen tiedonsiirto - perusteet I


Tuotenumero: 425336

Tämä kurssi on ensimmäinen osa optisen tiedonsiirron perusteista. Tässä osassa käydään läpi optisen kuidun toimintaperiaate ja kuinka optisessa kuidussa voidaan tietoa siirtää valosignaalilla – millä reunaehdoin...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optinen tiedonsiirto - perusteet II


Tuotenumero: 425337

Tämä kurssi on toinen osa optisen tiedonsiirron perusteista. Tässä osassa käydään läpi optisten kuitujen yleisimmät ja käytetyimmät tyypit käsittäen sekä yksi- että monimuotokuidut ja niiden alakategoriat...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optinen tiedonsiirto - syventävä I


Tuotenumero: 425338

Tämä kurssi on ensimmäinen osa optisen tiedonsiirron syventävistä opinnoista. Siirrettäessä tietoa optisessa kuidussa, syntyy siirtoyhteydelle erilaisia vääristymiä kuten dispersiota ja epälineaarisia...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optinen tiedonsiirto - syventävä II


Tuotenumero: 425339

Tämä kurssi on toinen osa optisen tiedonsiirron syventävistä opinnoista. Kurssilla syvennytään optisen signaalin modulointiin, siirto- ja symbolinopeuksiin ja optisiin siirtojärjestelmiin. Minkälaisia...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit - Testaukset ja tarkastukset - Käsitteet


Tuotenumero: 425327

Optisten verkkojen mittausten yhteydessä tulee vastaan erilaisia logaritmisia suureita, jotka voivat tuntua hankalilta ymmärtää ja sisäistää. Desibeli ja tehotaso tai heijastus ja reflektanssi ovat termejä,...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: Kuitujatkoskone - kuitujen päättäminen ja jatkaminen


Tuotenumero: 425323

Tämä kurssi tarjoaa yksityiskohtaisen ja havainnollisen esityksen optisten kuitujen jatkamisesta ja päättämisestä kuitujatkoskoneella. Jokainen työvaihe jatkoskoneen äärellä käydään esimerkkikuvien avulla...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: MPO- ja MTP -liittimet


Tuotenumero: 425324

MPO- ja MTP -liittimet ovat monikuituisia optisia liittimiä, joita käytetään pääasiallisesti datakeskusympäristöissä sekä monimuoto- että yksimuotosovelluksissa. Liittimen rakenne ja käyttö eroaa perinteisistä...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: SC- ja LC-liittimet


Tuotenumero: 425325

SC- ja LC -liittimet ovat yleisimmät liitintyypit optisessa verkossa. Pelkän liitintyypin määrittäminen ei kuitenkaan riitä, jos tavoitteena on rakentaa laadukas, pitkäikäinen ja häiriövapaa verkko. On...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: Tehomittapari - käyttö


Tuotenumero: 425326

Optinen tehomittapari on laite, jota tyypillisesti käytetään optisten sisäverkkojen suorituskyvyn toteamiseen. Vaikka tehomittaparin käyttö on verrattain helppoa, on kuitenkin tiedettävä tiettyjä asioita,...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: Valokaapelitutka - käyttö


Tuotenumero: 425329

Kurssi antaa tiiviissä paketissa tietoa siitä, miten valokaapelitutkaa käytetään optisten verkkojen mittauksissa. Jotta mittaustulokset olisivat realistisia ja vertailukelpoisia, tulee mittauskokoonpano...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset kaapeloinnit: Valokaapelitutka - teoria


Tuotenumero: 425330

Kurssi antaa tiiviissä paketissa tietoa valokaapelitutkan ominaisuuksista, toimintaperiaatteesta ja valintaperusteista. Optisia verkkoja mitattaessa on oleellista ymmärtää, kuinka valokaapelitutka toimii...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset verkot - maadoitukset ja potentiaalintasaukset


Tuotenumero: 425331

Kurssilla syvennyt optisen liityntäverkon potentiaalintasaus ja maadoitusvaatimuksiin. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset tulee toteuttaa oikein niin laitetiloissa, verkossa kuin asiakaskiinteistöissä,...


 

Näytä

Verkkokurssi: Optiset verkot - paneeleiden ja päätteiden asennustekniikat


Tuotenumero: 425332

Optisen päätepaneelin ja päätekotelon asennus ja optisten kuitujen päättäminen niihin oikeaoppisesti vaatii tiettyjen asennustekniikoiden ja -taitojen tuntemusta, jotta lopputuloksesta tulee laadullisesti...


 

Näytä

Verkkokurssi: Pienjänniteasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt


Tuotenumero: 425123

Pienjänniteasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöissä sallitaan tiettyjä poikkeuksia verrattuna uudisasennuksiin. Myös sähköasennuksien toteutuksissa on ollut olennaisia eroavaisuuksia eri aikoina....


 

Näytä

Verkkokurssi: PoE-kaapeloinnin suunnittelu ja asennus


Tuotenumero: 425346

Laaja ohjattava LED-valaistusjärjestelmä toimitilaan, taloautomaatiojärjestelmä kiinteistöön, langaton lähiverkko kauppakeskukseen – nämä ovat muutamia esimerkkejä siitä, missä PoE-tehonsyöttötekniikkaa...


 

Näytä

Verkkokurssi: PoE-tehonsyöttötekniikka


Tuotenumero: 425347

PoE eli Power over Ethernet on nopeasti yleistynyt standardoitu ratkaisu erilaisten kiinteistöihin sijoitettujen päätelaitteiden tehonsyötössä, jossa hyödynnetään yleiskaapelointijärjestelmän parikaapelointeja....


 

Näytä

Verkkokurssi: Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset peruskurssi


Tuotenumero: 425106

Kurssi on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten kanssa. Voit olla vastuuhenkilön roolissa esim. käytön johtajana, sähkötöiden johtajana...


 

Näytä

Verkkokurssi: SFS 6000: 2017 painoksen uudistukset


Tuotenumero: 425115

SFS 6000 standardisarjan 2017 vuoden painos on voimassa oleva pienjännitesähköasennusstandardi ja sen käyttöä on velvoitettu 31.1.2018 lähtien Tukesin S10 -luettelon päivityksen myötä. 2017 painoksen...


 

Näytä

Verkkokurssi: SFS 6002 jatkuva ylläpito


Tuotenumero: 425207

Sähkötyöturvallisuuden jatkuvan ylläpidon järjestelmällä asiat voidaan kerrata lyhyempinä verkkokursseina joka vuosi. Järjestelmä auttaa myös huolehtimaan osallistujien seurannasta ja muistuttamisesta....


 

Näytä

Verkkokurssi: SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus


Tuotenumero: 425203

Verkkokurssin voit suorittaa silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Tarvitset vain tietokoneen ja internet-yhteyden. Verkkokurssilta saat samat valmiudet kuin lähikurssilta. Kurssi on jaoteltu seitsemään...


 

Näytä

Verkkokurssi: SFS 6002ENG Electrical safety


Tuotenumero: 425204

SFS 6002 Electrical safety -course is mandatory in Finland for all persons involved in electrical works: installers, managers, assistants etc. The course is valid for 5 years and shall be renewed to maintain...


 

Näytä

Verkkokurssi: SFS 6002RUS Electrical safety in Russian


Tuotenumero: 425209

SFS 6002 Electrical safety -course is mandatory in Finland for all persons involved in electrical works: installers, managers, assistants etc. The course is valid for 5 years and shall be renewed to maintain...


 

Näytä

Verkkokurssi: SFS 6002SWE Säkerheten vid elarbeten


Tuotenumero: 425205

SFS 6002 Elarbetssäkerhet-nätkursen ger dig samma färdigheter som samma närutbildning. Nätkursen befriar dig från tid och plats – så du kan studera just då det passar för dig.  Certifikatet är I kraft...


 

Näytä

Verkkokurssi: Suurjännitelaitteistojen maadoitusten mitoitus


Tuotenumero: 425116

Suurjänniteasennusten maadoitusten mitoituksen kannalta keskeiset näkökohdat on koottu selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa tai opiskelet aihetta kokonaan uutena asiana,...


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähköasentajan sähköturvatesti


Tuotenumero: 425111

Tällä sähköasentajille suunnatulla verkkokurssilla testataan tietämyksesi sähköalan olennaisimmista vaatimuksista. Testattavat asiat perustuvat pääasiassa SFS 6000 pienjännitesähköasennusten standardisarjaan,...


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähkölaitteiston lämpökuvausraportin laadinta


Tuotenumero: 425145

Selkeän ja informatiivisen raportin laadinta on tärkeä osa sähkölaitteiston lämpökuvausta. Laadukkaassa raportissa korostuu kuvaajan perehtyneisyys asiaan sekä erityisesti ymmärrys sähköisten komponenttien...


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähköturvallisuustutkinnon 1 harjoittelu


Tuotenumero: 425103

Sähköturvallisuustutkinnon harjoittelu verkkokurssina parantaa mahdollisuuksiasi menestyä sähköturvallisuustutkinnossa 1. Harjoitusaineistoon on koostettu kysymyksiä ja vastauksia tutkinnon aihepiireistä....


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähköturvallisuustutkinnon 2 harjoittelu


Tuotenumero: 425101

Sähköturvallisuustutkinnon harjoittelu verkkokurssina parantaa mahdollisuuksiasi menestyä sähköturvallisuustutkinnossa 2. Harjoitusaineistoon on koostettu kysymyksiä ja vastauksia tutkinnon aihepiireistä....


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähköturvallisuustutkinnon 3 harjoittelu


Tuotenumero: 425102

Sähköturvallisuustutkinnon harjoittelu verkkokurssina parantaa mahdollisuuksiasi menestyä sähköturvallisuustutkinnossa 3. Harjoitusaineistoon on koostettu kysymyksiä ja vastauksia tutkinnon aihepiireistä....


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähkötöiden johtajan peruskurssi


Tuotenumero: 425105

Tällä kurssilla käymme läpi sähkötöiden johtajan tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta keskeisiä asioita, kuten:  lakisääteisiä tehtäviä pätevyysvaatimuksia käytännön ohjeita näiden tehtävien...


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähkötöiden johtajan sähköturvatesti


Tuotenumero: 425110

Tällä sähkötöiden johtajille ja sähkötöiden johtajaksi aikovalle suunnatulla verkkokurssilla testataan tietämyksesi sähköalan olennaisimmista vaatimuksista. Testattavat asiat perustuvat pääasiassa SFS...


 

Näytä

Verkkokurssi: Sähköverkkoon liitetty palovaroitinasennus


Tuotenumero: 425315

Verkkokurssin avulla osallistuja saa sel­keän käsityksen sähköverkkoon liitetyn palovaroittimen asennuksesta ja siihen liittyvistä määräyksistä. Kurssi on tarkoitettu hen­kilöille, jotka suunnittelevat...


 

Näytä

Verkkokurssi: TU-asiantuntijan ylläpitokoulutus


Tuotenumero: 425318

Verkkokurssin avulla osallistuja saa sel­keän käsityksen turva-alan lainsäädännön, standardoinnin ja ohjeistuksen tilanteesta. Lisäksi kurssilla käsitellään turvaurakoitsijan ja -palvelutoimittajan tietoturvan-...


 

Näytä

Verkkokurssi: Turvallisuusjärjestelmät peruskurssi


Tuotenumero: 425344

Kurssin avulla osallistuja saa yleiset perusvalmiudet turvallisuusjärjestelmien käsitteisiin, käyttötarkoituksiin, ominaisuuksiin sekä järjestelmien tekniseen rakenteeseen ja komponentteihin. Lisäksi osallistuja...


 

Näytä

Verkkokurssi: Työkalu tietosuoja-asetuksen velvoitteiden hoitamiseen


Tuotenumero: 425402

25.5.2018 tulevat sovellettaviksi tietosuoja-asetuksen velvoitteet, jotka koskevat kaikkia henkilötietoja käsitteleviä yrityksiä. Tällä verkkokurssilla opit olennaiset asiat tietosuoja-asetuksesta ja...


 

Näytä

Verkkokurssi: Vika- ja ylivirtasuojaus


Tuotenumero: 425122

Pienjänniteasennusten vika- ja ylivirtasuojauksia koskevat vaatimukset ja olennaisimmat suositukset koottuna selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa tai opiskelet aihetta...


 

Näytä

Verkkokurssi: Vuosilomalaki


Tuotenumero: 425401

Vuosilomakurssilla opit vuosilomalakiin ja sähköistysalan työehtosopimuksiin perustuvat vaatimukset sekä toimenpiteet vuosilomien ansaitsemisesta, antamisesta ja hallinnosta. Kurssilla on vapaaehtoisia...


 

Näytä

Verkkokurssi: Ylijännitesuojaus


Tuotenumero: 425158

Ylijännitesuojausta koskevat vaatimukset ja olennaisimmat suositukset koottuna selkeästi jaoteltuun verkkokurssiin. Tarvitset sitten ajantasaista tietoa tai opiskelet aihetta kokonaan uutena asiana, saat...


 

Näytä

Verkkotesti: A-pätevyyden täydennystesti


Tuotenumero: 425321

Sähköinfo Oy:n AT-, A- tai T-pätevyyden täydennystesti on nopea ja vaivaton tapa lisätä osaamista antenni- ja tietoverkkopätevyysvaatimusten täyttämiseksi. Verkkotestin kysymykset keskittyvät Liikenne-...


 

Näytä

Verkkotesti: A-pätevyyden ylläpitotesti


Tuotenumero: 425314

SETI Oy:n myöntämä AT-, A- tai T-pätevyys on voimassa kerrallaan 5 vuotta. Todistuksen uusinta edellyttää, että henkilö toimii alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana ja osallistuu tällöin vähintään...


 

Näytä

Verkkotesti: AT-pätevyyden täydennystesti


Tuotenumero: 425328

  Sähköinfo Oy:n AT-, A- tai T-pätevyyden täydennystesti on nopea ja vaivaton tapa lisätä osaamista antenni- ja tietoverkkopätevyysvaatimusten täyttämiseksi. Verkkotestin kysymykset keskittyvät Liikenne-...


 

Näytä

Verkkotesti: AT-pätevyyden ylläpitotesti


Tuotenumero: 425320

SETI Oy:n myöntämä AT-pätevyys on voimassa kerrallaan 5 vuotta. Todistuksen uusinta edellyttää, että henkilö toimii alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana ja osallistuu tällöin vähintään kerran...


 

Näytä

Verkkotesti: OL-pätevyyden ylläpitotesti


Tuotenumero: 425319

SETI Oy:n myöntämä OL-pätevyys on voimassa kerrallaan 5 vuotta. Todistuksen uusinta edellyttää, että henkilö toimii alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana ja osallistuu tällöin vähintään kerran...


 

Näytä

Verkkotesti: RAU-pätevyyden täydennyskoulutus


Tuotenumero: 425345

Tämä verkkokurssi täyttää SETI oy:n RAU-henkilöpätevyyden täydennyskoulutuksen vaatimukset. Henkilön, jolla on automaatioasentajan ammattitutkinto tai sähköalan ammattitutkinto tai sähkö- ja automaatiotekniikan...


 

Näytä

Verkkotesti: T-pätevyyden täydennystesti


Tuotenumero: 425322

  Sähköinfo Oy:n AT-, A- tai T-pätevyyden täydennystesti on nopea ja vaivaton tapa lisätä osaamista antenni- ja tietoverkkopätevyysvaatimusten täyttämiseksi. Verkkotestin kysymykset keskittyvät Liikenne-...


 

Näytä

Verkkotesti: T-pätevyyden ylläpitotesti


Tuotenumero: 425316

SETI Oy:n myöntämä AT-, A- tai T-pätevyys on voimassa kerrallaan 5 vuotta. Todistuksen uusinta edellyttää, että henkilö toimii alan tehtävissä todistuksen voimassaoloaikana ja osallistuu tällöin vähintään...


 

Näytä

Yrityksen sukupolvenvaihdos


Tuotenumero: 511802

Talotekniikkaliitto tarjoaa jäsentensä jäsenten käyttöön Yrityksen sukupolvenvaihdos – verkkokurssin. Kurssin hinta sisältyy jäsenmaksuun. STUL:n jäsenet kirjautuvat jäsentunnuksillaan Severi-palveluun....


 

Näytä


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA