Kaikki kertaostettavat


e-lomakkeet toimivat lähes kaikissa uudenaikaisissa mobiililaitteissa ja internet-selaimissa.

Kertaostettavan e-lomakkeen voit tilata verkkokaupan osta- painikkeella, jolloin se siirtyy ostoskoriin.

Maksettuasi ostoksen saat n. 30 min kuluttua sähköpostiisi vahvistuksen lomakkeen käyttöoikeudesta sekä ohjeet Severi- palveluun kirjautumiseen (tarkista varmuuden vuoksi myös roskapostikansio).

Lomakkeen sähköinen täyttö tapahtuu Severi- palvelussa, http://severi.sahkoinfo.fi/elomake. Palveluun kirjautuneena voit täyttää, esikatsella ja tallentaa lomakkeen. Lomakkeiden ja lomaketallenteiden täyttö on mahdollista myös yleisimmillä mobiililaitteilla, tallenteet löytyvät Severi- palvelun kohdasta Lomakkeet -> Yksittäin ostetut.

Valmiiksi täytetyn lomakkeen voit lähettää sähköpostilla (enintään kolmeen osoitteeseen) tai tulostaa, jolloin lomakkeesta syntyy PDF-dokumentti ja kertaostoksen käyttöoikeus on käytetty, eikä lomaketta voi enää sähköisesti täyttää.

Lomakkeiden käyttöohje, katso https://sahkoinfo.epalvelu.fi/forms/ohje/kayttoohje

Kertaostettava lomake ei sisällä kaikkia lomakepalveluun sisältyviä ominaisuuksia, kuten lomakkeen automaattinen täyttö Severi- palveluun tallennetuilla tiedoilla ja lomakkeen sähköinen allekirjoitus. Lomakkeiden jatkuvaan käyttöön suosittelemme lomakepalvelun hankintaa tai lomakepalvelun sisältävän lisenssin hankintaa.


Kaikki kertaostettavat


Ilmoitus työsopimuksen purkamisesta (työntekijän velvoitteiden rikkominen)


Tuotenumero: 433244

Lomake on tarkoitettu työsopimuksen purkamisesta ilmoittamiseen silloin, kun purkamisen syynä on työntekijän velvoitteiden rikkominen. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


7,90 €


Listaan

Ilmoitus työsopimuksen purkamisesta koeaikana


Tuotenumero: 433243

Lomake on tarkoitettu työsopimuksen purkamisesta ilmoittamiseen silloin, kun purkaminen tapahtuu koeaikana. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

Irtisanomisilmoitus


Tuotenumero: 433163

Sähköasennusalan työntekijät ja toimihenkilöt? Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


7,90 €


Listaan

Liite sähköalan koulutussopimukseen


Tuotenumero: 433216

Sähköalan koulutussopimuksen liitteellä sovitaan kirjallisesti koulutukseen liittyvistä vastuista oppilaitoksen ja koulutussopimustyöpaikkana toimivan yrityksen kesken. Kyseessä on kertaostos, joka antaa...


7,90 €


Listaan

Lomautusilmoitus


Tuotenumero: 433205

Tämä lomake on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun työnantaja yksipuolisesti tekemänsä päätöksen perusteella ilmoittaa lomauttavansa sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen soveltamispiirissä...


7,90 €


Listaan

Löydä sähkömies - tarjous/tilaus


Tuotenumero: 433217

Lomake on tarkoitettu sähkötyötarjouksen ja -tilauksen tekemiseen.  Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

Löydä sähkömies - veloitusperusteet


Tuotenumero: 433218

Lomake on tarkoitettu sähkötyön veloitusperusteiden esittämiseen. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

Matkalasku


Tuotenumero: 433186

Tämä matkalasku on tarkoitettu käytettäväksi sähköistysalan töissä, joihin sovelletaan sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


7,90 €


Listaan

Sopimus määräaikaisesta lomauttamisesta


Tuotenumero: 433210

Lomake soveltuu käytettäväksi silloin, kun työnantaja ja työntekijä sopivat määräaikaisesta lomauttamisesta työsopimuslain 5 luvun 2 §:n mukaisilla perusteilla. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden...


7,90 €


Listaan

ST 41.30 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelun tarjouspyyntö/tilaussopimus


Tuotenumero: 433245

Suunnittelutarjouksen pyytäjä voi määritellä lomakkeen avulla suunnittelutehtävän laajuuden ja käyttää sitä tarjouspyyntöaineiston asiakirjana. Tilaussopimus syntyy täydentämällä lomaketta edelleen hyväksytyksi...


5,00 €


Listaan

ST 42.01 Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus


Tuotenumero: 433204

Lomake kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimuksen laatimiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 43.10 Tiedot yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista


Tuotenumero: 433191

Lomake on tarkoitettu palvelujen tarjoamista koskevan lain (1166/2009) edellyttämien oma-aloitteisesti annettavien perustietojen ilmoittamista varten. Lain mukaan tietojen on oltava saatavilla joko yrityksen...


5,00 €


Listaan

ST 43.11 Laskutyötarjous/sopimus


Tuotenumero: 433198

Lomake laskutyötarjouksen sekä tarjouksen perusteella solmittavan sopimuksen tekemiseen sisältäen myös yleiset sopimusehdot. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 43.12 Sähköurakkatarjous


Tuotenumero: 433200

Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu lomake soveltuu käytettäväksi yritysten välisiin tarjouksiin ns. tavallista urakkamenettelyä käytettäessä. Kuluttajille tehtäviin urakkatarjouksiin ja -sopimuksiin...


5,00 €


Listaan

ST 43.13 Sähköurakkatarjous järjestelmäkohtaisin osahinnoin


Tuotenumero: 433199

Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu lomake soveltuu käytettäväksi sellaisiin yritysten välisiin urakkatarjouksiin, joissa halutaan myös järjestelmäkohtaiset osahinnat näkyviin. Kuluttajille tehtäviin...


5,00 €


Listaan

ST 43.14 Sähköurakkatarjous tarkoin järjestelmäkohtaisin osahinnoin


Tuotenumero: 433211

Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu lomake soveltuu käytettäväksi sellaisiin yritysten välisiin urakkatarjouksiin, joissa halutaan tarkat järjestelmäkohtaiset osahinnat näkyviin. Kuluttajille...


5,00 €


Listaan

ST 43.15.01 Muutostyötarjous / sopimus muutostyöstä MT 98


Tuotenumero: 433209

Lomake muutostyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 43.16.01 Lisätyötarjous / sopimus lisätyöstä, LT 98


Tuotenumero: 433208

Lomake lisätyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 43.19 Korjatun sähkölaitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433153

Lomake korjatun sähkölaitteen tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 43.19.01 Kontroll- och mätprotokoll för reparerad elapparat


Tuotenumero: 433233

Kontroll- och mätprotokoll för reparerad elapparat. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

ST 43.25 Tarjous RYS-9 1998-T


Tuotenumero: 433201

Tarjouslomake on tarkoitettu sellaisten urakkatarjousten tekemiseen, joihin sovelletaan kuluttaja-asiamiehen tarkastamia ja hyväksymiä, Rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja, RYS-9...


5,00 €


Listaan

ST 43.26 Sopimus RYS-9 1998-S


Tuotenumero: 433203

Sopimuslomake on tarkoitettu sellaisten urakkasopimusten tekemiseen, joihin sovelletaan kuluttaja-asiamiehen tarkastamia ja hyväksymiä, Rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja, RYS-9...


5,00 €


Listaan

ST 43.34 Urakkasopimus


Tuotenumero: 433213

Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) perustuva lomake urakkasopimuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


9,90 €


Listaan

ST 43.36 Pienurakkasopimus


Tuotenumero: 433187

Pienurakkasopimuslomake on tarkoitettu käytettäväksi pienten lyhytkestoisten talonrakennustöiden, kuten sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä koskevien töiden, urakkasopimusten laadintaan. Kyseessä on...


7,90 €


Listaan

ST 51.20 Vastaanottotarkastuspöytäkirja, sähkö- ja tietotekniset järjestelmät


Tuotenumero: 433220

Vastaanottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi S2010 -nimikkeistön mukaisista järjestelmistä koostuvien toteutuskokonaisuuksien vastaanottopöytäkirjana. Pöytäkirja toimii myös toimitukseen...


5,00 €


Listaan

ST 51.20.01 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Moottoreiden ylivirtasuojaus


Tuotenumero: 433159

Moottoreiden ylivirtasuojauksen mittaus- ja testaustulosten dokumentointiin tarkoitettu lomake. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.01 Yhteystiedot


Tuotenumero: 433188

Lomake on tarkoitettu projektissa toimivien henkilöiden tietojen kokoamiseen, projektidokumenttien jakeluiden dokumentointiin ym. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.02 Mittalaitteet


Tuotenumero: 433190

Lomake mittalaitetietojen dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.05 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433121

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteistojen ja sähköasennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä/täytettynä sähköturvallisuuslaissa...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.06 Ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433122

Ryhmäjohtotason käyttöönottopöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi laajemman version (ST 51.21.05) sijasta pienten korjaus-, muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.07 Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433142

Pöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi 1–20 kV:n suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjana ja se soveltuu myös sellaisen työkokonaisuuden käyttöönottoon, johon kuuluu suurjänniteverkkoon...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.08 Kontrollprotokoll Ibruktagning av elinstallation


Tuotenumero: 433123

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, ST 51.21.05, ruotsinkielinen versio. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.09 Report of Initial Inspection


Tuotenumero: 433124

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, ST 51.21.05, englanninkielinen versio. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.10 Koneen sähkölaitteiston tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433254

Koneiden sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönoton yhteydessä kyseisen koneen tuotestandardin mukaiset testit. Mikäli koneelle ei ole olemassa omaa tuotestandardia, se tulee todentaa standardin SFS–EN...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.15 Mittauspöytäkirja. Staattiselta sähköltä suojatun alueen ESD-mittaukset


Tuotenumero: 433177

Staattiselta sähköltä suojattua aluetta kutsutaan EPA-alueeksi. Vaatimusten mukaan toteutetulla EPA-alueella voidaan käsitellä turvallisesti staattiselle sähkölle herkkiä tuotteita ilman vaurioitumisriskiä....


5,00 €


Listaan

ST 51.21.17 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex"i" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433178

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”i” sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin....


5,00 €


Listaan

ST 51.21.18 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteilla Ex"p" ja Ex”pD” suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433179

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita, EX”p” ja Ex”pD” (pölytiloissa), sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.19 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteilla Ex"d", Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433180

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”d”, Ex"e", Ex"n" tai Ex"t" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 51.23.01 Määräaikaistarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433145

Lomake sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen pöytäkirjan laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.23.02 Tarkastusseloste sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta


Tuotenumero: 433160

Lomake sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

ST 51.24.01 Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta


Tuotenumero: 433140

Lomake sähkölaitteiston varmennustarkastustodistuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 51.24.02 Tarkastusseloste sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta


Tuotenumero: 433136

Lomake sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.91 Sähköajoneuvojen latausjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433255

Pöytäkirja on tarkoitettu sähköajoneuvojen latausjärjestelmien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 52.16.01 Kompensointilaitteen käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433223

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu kompensointilaitteen käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 52.35.04 UPS-järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433222

Lomake on tarkoitettu käytettäväksi UPS- järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirjana. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 53.62.01 Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimus


Tuotenumero: 433137

Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimuksen laadintaan tarkoitettu lomakemalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

ST 55.05.01 Pöytäkirja ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä. Sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet


Tuotenumero: 433246

Pöytäkirja on täytettävä sellaisissa uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteissa, joihin asennetaan ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä kuten,...


5,00 €


Listaan

ST 55.05.03 Record confirming compliance with the requirements of the ecodesign regulation (2015/1188)


Tuotenumero: 433247

Lomakkeen ST 55.05.01 englanninkielinen versio. Pöytäkirja on täytettävä sellaisissa uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteissa, joihin asennetaan ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja...


5,00 €


Listaan

ST 55.18.01 Mittauspöytäkirja. Lämmityskaapelit


Tuotenumero: 433155

Mittauspöytäkirja lämmityskaapeleille tehtävien tarkastusmittausten tulosten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 55.35 Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake


Tuotenumero: 433221

Lomakkeella voi ilmoittaa verkonhaltijalle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän nimellisteholtaan enintään 50 kVA:n tuotantolaitteiston liittämisestä. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen...


5,00 €


Listaan

ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433138

Lomake on tarkoitettu käytettäväksi verkkoon kytkettävien aurinkosähköjärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. Oikein täytettynä lomake täyttää myös aurinkosähköasentajasertifioinnin saannin edellytyksenä...


5,00 €


Listaan

ST 58.07.01 Valaistuksen laatumittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433126

Valaistuksen laadun arviointi- ja mittaustulosten dokumentointiin tarkoitettu lomake. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 59.11.01 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumisopasteet


Tuotenumero: 433125

Pöytäkirjalomake turvavalaistus ja poistumisopasteasennusten käyttöönottotarkastuksiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.01 Talojakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433174

Talojakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.02 Kotijakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433175

Kotijakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.03 Jakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433176

Jakamoiden (kerros ym.) kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake. Jakamon voi nimetä lomakkeella. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 611.40 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433128

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimuksien toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely...


5,00 €


Listaan

ST 621.40 Tarkastuspöytäkirja. Kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä


Tuotenumero: 433127

Tätä pöytäkirjaa käytetään Viestintäviraston määräyksen 65 vaatimana tarkastusasiakirjana yhteisantenniverkon ja -järjestelmän osalta.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 631.50 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä


Tuotenumero: 433224

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien käyttöönoton dokumentointiin. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen...


5,00 €


Listaan

ST 631.51 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, akustiset mittaukset


Tuotenumero: 433173

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien akustisten mittausten dokumentointiin. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi akustisista mittauksista vastaavan liikkeen tekemään...


5,00 €


Listaan

ST 631.52 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittaus


Tuotenumero: 433226

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittausten dokumentointiin (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan (ST 631.50) liitteeksi). Kyseessä...


5,00 €


Listaan

ST 631.53 Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisi


Tuotenumero: 433172

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisin laadintaan ja dokumentointiin. (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan (ST 631.50) liitteeksi). ...


5,00 €


Listaan

ST 660.40 Kiinteistö- ja tilaturvallisuustasojen määritys


Tuotenumero: 433207

Lomake on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ST-ohjeiston 4, Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot kanssa kiinteistö- ja tilaturvallisuustasojen määrittämiseen ja niiden kirjaamiseen. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja


Tuotenumero: 433240

Paloilmoittimen elinkaarikirja on paloilmoitinjärjestelmän perusasiakirja, johon kirjattujen asioiden oletetaan säilyvän muuttumattomina koko järjestelmän elinkaaren ajan. Haltijan edustaja laatii elinkaarikirjan...


5,00 €


Listaan

ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja


Tuotenumero: 433251

Paloilmoittimen lokikirjaan merkitään kaikki paloilmoitinjärjestelmän vaiheittain etenevät toimenpiteet, kuten muutokset, lisäykset, poistot, määräaikaistarkastukset, katselmoinnit ym. sekä niiden suorittajat....


5,00 €


Listaan

ST 662.40.02 Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliite


Tuotenumero: 433248

Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliitteellä dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn paloilmoittimen toteutus. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus


Tuotenumero: 433154

Lomake on tarkoitettu paloilmoittimen asennustodistuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

ST 662.42 Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433157

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 662.43 Lomake Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät


Tuotenumero: 433232

Lomakkeen tarkoituksena on selventää toteutuksen osapuolten tehtävienjakoa ja helpottaa paloilmoittimen toteutukseen sisältyvien toimenpiteiden kohdekohtaista määrittelyä. Kyseessä on kertaostos,  joka...


5,00 €


Listaan

ST 662.44 Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistus


Tuotenumero: 433249

Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistuksen avulla varmistetaan, että ilmoituksensiirtoyhteys on toteutettu pelastustoimen laitelain sekä paloilmoittimen elinkaarikirjassa ja muissa toteutusasiakirjoissa...


5,00 €


Listaan

ST 662.51 Palovaroittimen asennustodistus


Tuotenumero: 433130

Lomake palovaroittimen asennustodistuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta"...


5,00 €


Listaan

ST 663.39 Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433228

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 663.40 Kameravalvontajärjestelmän asennustodistus


Tuotenumero: 433146

Kameravalvontajärjestelmän asennustodistuksen avulla järjestelmän toteutuksesta vastaava liike dokumentoi kohdekohtaisesti määritellyn järjestelmän asennukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten järjestelmän...


5,00 €


Listaan

ST 663.41 Kulunvalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433169

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kulunvalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii myös vastaanottotarkastuksissa käytettäväksi. Kyseessä...


5,00 €


Listaan

ST 663.42 Murtoilmaisujärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433134

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi murtoilmaisujärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 663.44 Kulunvalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433170

Pöytäkirjalomake on kulunvalvontajärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 663.45 Murtoilmaisujärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433139

Pöytäkirjalomake on murtoilmaisujärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. ...


5,00 €


Listaan

ST 664.01 Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste


Tuotenumero: 433229

Lomake tallentavan kameravalvonnan tietosuojaselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 664.02 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, rekisteriseloste


Tuotenumero: 433230

Lomake kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän rekisteriselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 664.40 Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433227

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 665.40 Kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433231

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 666.40 Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus


Tuotenumero: 433141

Asennustodistuksella savunhallintajärjestelmän asentanut liike varmistaa, että laitteisto on asennettu suunnitelmien mukaan ja järjestelmän toimivuus palotilanteessa on varmistettu riittävillä testauksilla,...


5,00 €


Listaan

ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433131

Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaa käytetään työkaluna toteutusvaiheiden seurannassa ja dokumentoinissa. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 673.40 Tarkastuspöytäkirja. Sairaaloiden ja palvelutalojen hoitajakutsujärjestelmät


Tuotenumero: 433171

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu apuvälineeksi hoitajakutsujärjestelmän asentaneen liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 681.40 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433143

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimusten toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely...


5,00 €


Listaan

ST 681.43 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma


Tuotenumero: 433148

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn...


7,90 €


Listaan

ST 681.46 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma


Tuotenumero: 433252

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn...


7,90 €


Listaan

ST 715.40 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakennusautomaation taajuusmuuttajakäytöille


Tuotenumero: 433133

Rakennusautomaation  taajuusmuuttajakäyttöjen käyttöönoton dokumentointiin tarkoitettu tarkastuspöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 730.00 Toimitustarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433166

Toimitustarkastuspöytäkirja on tarkoitettu esim. työmaalle tulleiden laite- ja/tai tarvikelähetysten dokumentointiin. Tarkastuksella varmistetaan, että työmaalle saapuneet ja/tai asennetut laitteet vastaavat...


5,00 €


Listaan

ST 730.01 Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433152

Lomake soveltuu asennus- ja kytkentätarkastusten dokumentointiin (oman työn tarkastaminen). Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 730.02 Toimintatarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433167

Toimintatarkastuspöytäkirja on tarkoitettu urakoitsijan suorittaman säätöpiirikohtaisen toimintatarkastuksen dokumentiksi. Tarkastuksella varmistetaan esimerkiksi, että varotoiminnot ja lukitukset toimivat...


5,00 €


Listaan

ST 730.03 Tarkastuspöytäkirja. Urakoitsijan suorittama rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastus


Tuotenumero: 433168

Tarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 730.04 Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433185

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten sekä mittausten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 730.05 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvan tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433189

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvaan liittyvien tarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 95.58 Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytön johtamisesta


Tuotenumero: 433151

Lomake soveltuu sivutoimisen käytön johtajan tehtävistä solmittavan sopimuksen tekemiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


7,90 €


Listaan

ST 95.59.01 Käytön johtajan tarkastuslista


Tuotenumero: 433149

Lomake on tarkoitettu käytön johtajan suorittamien tarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


7,90 €


Listaan

ST 95.59.02 Sähkölaitteiston käyttöön ja ylläpitoon liittyvien toimenpiteiden seurantapöytäkirja


Tuotenumero: 433215

Seurantapöytäkirja soveltuu esim. käytön johtajan tekemien seurantatarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

ST 95.59.03 Ilmoitus sähkötöistä


Tuotenumero: 433253

Lomake soveltuu sähkötöistä ilmoittamiseen esimerkiksi kohteen käytönjohtajalle.   Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 95.60.01 Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärj. sekä tietoteknjärj. huolto- ja kunpitosop


Tuotenumero: 433135

Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus Lomake sähköenergian jakelu- ja käyttö- sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimuksen...


7,90 €


Listaan

ST 95.60.03 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden tehtäväluettelo


Tuotenumero: 433150

Tehtäväluettelo on huolto- ja kunnossapitosopimukseen (ST 95.60.01) liittyvä sopimusasiakirja, jossa eritellään järjestelmien huoltotoimenpiteet, vaste- ja toimitusajat sekä toimenpiteen tekijä. Tehtäväluettelossa...


5,00 €


Listaan

ST 95.60.11 Tarjouspyyntö, sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapito


Tuotenumero: 433242

Lomake tarjouspyynnön tekemiseen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huollosta ja kunnossapidosta. Lomake on tarkoitettu paloilmoitinjärjestelmän kohdekohtaisen toteutuspöytäkirjan laatimiseen. Kyseessä...


5,00 €


Listaan

ST 95.60.12 Tarjous, sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto ja kunnossapito


Tuotenumero: 433219

Lomake tarjouksen tekemiseen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huollosta ja kunnossapidosta. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 96.31.30 Savunhallintajärjestelmän kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433161

Kunnossapito-ohjelmassa luetellaan ja aikataulutetaan järjestelmän toimintavarmuuden varmistamiseksi tarvittavat huolto-, tarkastus- ja testaustoimenpiteet. Ohjeita kohdekohtaisen kunnossapito-ohjelman...


7,90 €


Listaan

ST 96.31.40 Savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirja


Tuotenumero: 433235

Savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomakemalli. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 96.33 Kompensointilaitteen huoltotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433234

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu kompensointilaitteen huoltotarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 96.49 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433144

Lomake on tarkoitettu Sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaisen poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseen. Asetuksen mukaan järjestelmän kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma,...


7,90 €


Listaan

ST 96.50 Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja


Tuotenumero: 433158

Huoltopäiväkirjaan merkitään kaikki poistumisvalaistuksen kunnossapito-ohjelman mukaiset testit, tarkastukset ja huoltotoimenpiteet. Sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaan poistumisvalaistusjärjestelmän...


7,90 €


Listaan

ST 96.70.02 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien ylläpitosuunnitelma


Tuotenumero: 433194

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten ylläpitosuunnitelmien laadintaan.  Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 96.70.04 Tapahtumaluettelo


Tuotenumero: 433196

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten korjaus- ja uudistustoimenpiteiden sekä niiden syiden dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa...


5,00 €


Listaan

ST 96.70.05 Kiinteistön tarkastusluettelo


Tuotenumero: 433192

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin liittyvien tarkastustapahtumien kirjaamiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 96.70.06 Asiakirjaluettelo


Tuotenumero: 433193

Lomake soveltuu erilaisten asiakirjaluetteloiden laadintaan, sitä voi käyttää esimerkiksi ylläpitodokumenttien, kuten käyttöönottodokumenttien, käyttöohjeiden ym. luettelointiin. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 96.80 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex"i" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433181

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”i” sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten dokumentointiin....


5,00 €


Listaan

ST 96.81 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella EX”p” ja EX"pD" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433182

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”p” ja EX"pD" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 96.82 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433183

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 97.01 Asuinhuoneiston ja -rakennuksen sähköasennusten kunnossapito-tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433132

Asuinrakennusten sähköasennusten kunnossapitotarkastus on vapaaehtoinen tarkastus, jonka tarkoituksena on selvittää asunnon kiinteiden sähköasennusten turvallisuus. Kunnossapitotarkastus suositellaan tehtäväksi...


5,00 €


Listaan

ST 97.02 Kuntotutkimussopimus


Tuotenumero: 433202

Lomake kuntotutkimussopimuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

ST 98.40 lomake Yhteisantennijärjestelmä. Kuntotutkimuspöytäkirja


Tuotenumero: 433156

Tätä pöytäkirjaa käytetään kiinteistön sisäisen yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimuksen tulosten kirjaamiseen. Pöytäkirjan lisäksi kuntotutkimuksesta tehdään tutkimusraportti, jonka sisältö on kuvattu...


5,00 €


Listaan

ST 98.41 Asuinkiinteistön sisäverkon kuntotutkimuspöytäkirja


Tuotenumero: 433237

Pöytäkirja on tarkoitettu kortin ST 98.11 mukaan suoritetun asuinkiinteistön puhelinsisäverkon tai yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuksen tulosten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka...


5,00 €


Listaan

ST 98.42 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja


Tuotenumero: 433238

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kortin, ST 98.13 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimusohje, mukaan suoritetun kuntotutkimuksen raportointiin. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 98.44 Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja


Tuotenumero: 433162

Lomake on tarkoitettu rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimusten raportointiin/dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

ST 98.44.01 Rakennusautomaation kuntotutkimuksen käyttäjäkyselylomake


Tuotenumero: 433236

Lomake rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuksen yhteydessä tehtäviin käyttäjäkyselyihin. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 98.54 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433206

Lomake on tarkoitettu paloilmoittimen kunnossapito-ohjelman laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 98.54.01 Paloilmoittimen huoltopäiväkirja


Tuotenumero: 433250

Paloilmoittimen huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomakemalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

Tuntikortti


Tuotenumero: 433184

Tämä tuntikortti on tarkoitettu käytettäväksi sähköistysalan töissä, joihin sovelletaan sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


7,90 €


Listaan

Työsopimuslomake


Tuotenumero: 433129

Sähköasennusalan työntekijät. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella jolloin se...


7,90 €


Listaan

Työtodistus


Tuotenumero: 433164

Työtodistuksen laadintaan tarkoitettu lomake. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


7,90 €


Listaan

Työtodistus, laaja


Tuotenumero: 433165

Työtodistuksen laajempaa versiota käytetään, jos työntekijä laajempaa tietoa pyytää. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


7,90 €


Listaan

Varoitus työntekijälle (esimiehen käskyjen vastainen toimiminen)


Tuotenumero: 433239

Lomake on tarkoitettu varoituksen antamiseen silloin, kun varoituksen syynä on esimiehen käskyjen vastainen toimiminen. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


7,90 €


Listaan

Varoitus työntekijälle (päihteiden väärinkäyttö)


Tuotenumero: 433241

Lomake on tarkoitettu varoituksen antamiseen silloin, kun varoituksen syynä on päihteiden väärinkäyttö. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

Varoitus työntekijälle (työvelvoitteen täyttämättä jättäminen)


Tuotenumero: 433214

Lomake on tarkoitettu varoituksen antamiseen silloin, kun varoituksen syynä on työvelvoitteen täyttämättä jättäminen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


7,90 €


Listaan

Varoitus työntekijälle (yleinen)


Tuotenumero: 433212

Lomake on tarkoitettu varoituksen antamiseen silloin, kun varoituksen syynä on jokin muu syy kuin työvelvoitteen täyttämättä jättäminen, esimiehen käskyjen vastainen toiminta tai päihteiden väärinkäyttö....


7,90 €


Listaan


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA