Kaikki kertaostettavat


e-lomakkeet toimivat lähes kaikissa uudenaikaisissa mobiililaitteissa ja internet-selaimissa.

Kertaostettavan e-lomakkeen voit tilata verkkokaupan osta- painikkeella, jolloin se siirtyy ostoskoriin.

Maksettuasi ostoksen saat n. 30 min kuluttua sähköpostiisi vahvistuksen lomakkeen käyttöoikeudesta sekä ohjeet Severi- palveluun kirjautumiseen (tarkista varmuuden vuoksi myös roskapostikansio).

Lomakkeen sähköinen täyttö tapahtuu Severi- palvelussa, http://severi.sahkoinfo.fi/elomake. Palveluun kirjautuneena voit täyttää, esikatsella ja tallentaa lomakkeen. Lomakkeiden ja lomaketallenteiden täyttö on mahdollista myös yleisimmillä mobiililaitteilla, tallenteet löytyvät Severi- palvelun kohdasta Lomakkeet -> Yksittäin ostetut.

Valmiiksi täytetyn lomakkeen voit lähettää sähköpostilla (enintään kolmeen osoitteeseen) tai tulostaa, jolloin lomakkeesta syntyy PDF-dokumentti ja kertaostoksen käyttöoikeus on käytetty, eikä lomaketta voi enää sähköisesti täyttää.

Lomakkeiden käyttöohje, katso https://sahkoinfo.epalvelu.fi/forms/ohje/kayttoohje

Kertaostettava lomake ei sisällä kaikkia lomakepalveluun sisältyviä ominaisuuksia, kuten lomakkeen automaattinen täyttö Severi- palveluun tallennetuilla tiedoilla ja lomakkeen sähköinen allekirjoitus. Lomakkeiden jatkuvaan käyttöön suosittelemme lomakepalvelun hankintaa tai lomakepalvelun sisältävän lisenssin hankintaa.


Kaikki kertaostettavat


eLomake ST 95.58.01 Avtal om driftsledning av elanläggningar som bisyssla


Tuotenumero: 433256

Lomake on ruotsinkielinen versio lomakkeesta ST 95.58, ja se soveltuu sivutoimisen käytön johtajan tehtävistä solmittavan sopimuksen tekemiseen.     Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen...


5,00 €


Listaan

Ilmoitus työsopimuksen purkamisesta (työntekijän velvoitteiden rikkominen)


Tuotenumero: 433244

Lomake on tarkoitettu työsopimuksen purkamisesta ilmoittamiseen silloin, kun purkamisen syynä on työntekijän velvoitteiden rikkominen. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


7,90 €


Listaan

Ilmoitus työsopimuksen purkamisesta koeaikana


Tuotenumero: 433243

Lomake on tarkoitettu työsopimuksen purkamisesta ilmoittamiseen silloin, kun purkaminen tapahtuu koeaikana. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

Irtisanomisilmoitus


Tuotenumero: 433163

Sähköasennusalan työntekijät ja toimihenkilöt? Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


7,90 €


Listaan

Liite sähköalan koulutussopimukseen


Tuotenumero: 433216

Sähköalan koulutussopimuksen liitteellä sovitaan kirjallisesti koulutukseen liittyvistä vastuista oppilaitoksen ja koulutussopimustyöpaikkana toimivan yrityksen kesken. Kyseessä on kertaostos, joka antaa...


7,90 €


Listaan

Lomautusilmoitus


Tuotenumero: 433205

Tämä lomake on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun työnantaja yksipuolisesti tekemänsä päätöksen perusteella ilmoittaa lomauttavansa sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen soveltamispiirissä...


7,90 €


Listaan

Matkalasku


Tuotenumero: 433186

Tämä matkalasku on tarkoitettu käytettäväksi sähköistysalan töissä, joihin sovelletaan sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


7,90 €


Listaan

Sopimus määräaikaisesta lomauttamisesta


Tuotenumero: 433210

Lomake soveltuu käytettäväksi silloin, kun työnantaja ja työntekijä sopivat määräaikaisesta lomauttamisesta työsopimuslain 5 luvun 2 §:n mukaisilla perusteilla. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden...


7,90 €


Listaan

ST 41.30 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelun tarjouspyyntö/tilaussopimus


Tuotenumero: 433245

Suunnittelutarjouksen pyytäjä voi määritellä lomakkeen avulla suunnittelutehtävän laajuuden ja käyttää sitä tarjouspyyntöaineiston asiakirjana. Tilaussopimus syntyy täydentämällä lomaketta edelleen hyväksytyksi...


5,00 €


Listaan

ST 42.01 Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus


Tuotenumero: 433204

Lomake kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimuksen laatimiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 43.10 Tiedot yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista


Tuotenumero: 433191

Lomake on tarkoitettu palvelujen tarjoamista koskevan lain (1166/2009) edellyttämien oma-aloitteisesti annettavien perustietojen ilmoittamista varten. Lain mukaan tietojen on oltava saatavilla joko yrityksen...


5,00 €


Listaan

ST 43.11 Laskutyötarjous/sopimus


Tuotenumero: 433198

Lomake laskutyötarjouksen sekä tarjouksen perusteella solmittavan sopimuksen tekemiseen sisältäen myös yleiset sopimusehdot. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 43.12 Sähköurakkatarjous


Tuotenumero: 433200

Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu lomake soveltuu käytettäväksi yritysten välisiin tarjouksiin ns. tavallista urakkamenettelyä käytettäessä. Kuluttajille tehtäviin urakkatarjouksiin ja -sopimuksiin...


5,00 €


Listaan

ST 43.13 Sähköurakkatarjous järjestelmäkohtaisin osahinnoin


Tuotenumero: 433199

Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu lomake soveltuu käytettäväksi sellaisiin yritysten välisiin urakkatarjouksiin, joissa halutaan myös järjestelmäkohtaiset osahinnat näkyviin. Kuluttajille tehtäviin...


5,00 €


Listaan

ST 43.14 Sähköurakkatarjous tarkoin järjestelmäkohtaisin osahinnoin


Tuotenumero: 433211

Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu lomake soveltuu käytettäväksi sellaisiin yritysten välisiin urakkatarjouksiin, joissa halutaan tarkat järjestelmäkohtaiset osahinnat näkyviin. Kuluttajille...


5,00 €


Listaan

ST 43.15.01 Muutostyötarjous / sopimus muutostyöstä MT 98


Tuotenumero: 433209

Lomake muutostyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 43.16.01 Lisätyötarjous / sopimus lisätyöstä, LT 98


Tuotenumero: 433208

Lomake lisätyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 43.19 Korjatun sähkölaitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433153

Lomake korjatun sähkölaitteen tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 43.19.01 Kontroll- och mätprotokoll för reparerad elapparat


Tuotenumero: 433233

Kontroll- och mätprotokoll för reparerad elapparat. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

ST 43.25 Tarjous RYS-9 1998-T


Tuotenumero: 433201

Tarjouslomake on tarkoitettu sellaisten urakkatarjousten tekemiseen, joihin sovelletaan kuluttaja-asiamiehen tarkastamia ja hyväksymiä, Rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja, RYS-9...


5,00 €


Listaan

ST 43.26 Sopimus RYS-9 1998-S


Tuotenumero: 433203

Sopimuslomake on tarkoitettu sellaisten urakkasopimusten tekemiseen, joihin sovelletaan kuluttaja-asiamiehen tarkastamia ja hyväksymiä, Rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja, RYS-9...


5,00 €


Listaan

ST 43.34 Urakkasopimus


Tuotenumero: 433213

Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) perustuva lomake urakkasopimuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


9,90 €


Listaan

ST 43.36 Pienurakkasopimus


Tuotenumero: 433187

Pienurakkasopimuslomake on tarkoitettu käytettäväksi pienten lyhytkestoisten talonrakennustöiden, kuten sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä koskevien töiden, urakkasopimusten laadintaan. Kyseessä on...


7,90 €


Listaan

ST 51.20 Vastaanottotarkastuspöytäkirja, sähkö- ja tietotekniset järjestelmät


Tuotenumero: 433220

Vastaanottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi S2010 -nimikkeistön mukaisista järjestelmistä koostuvien toteutuskokonaisuuksien vastaanottopöytäkirjana. Pöytäkirja toimii myös toimitukseen...


5,00 €


Listaan

ST 51.20.01 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Moottoreiden ylivirtasuojaus


Tuotenumero: 433159

Moottoreiden ylivirtasuojauksen mittaus- ja testaustulosten dokumentointiin tarkoitettu lomake. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.01 Yhteystiedot


Tuotenumero: 433188

Lomake on tarkoitettu projektissa toimivien henkilöiden tietojen kokoamiseen, projektidokumenttien jakeluiden dokumentointiin ym. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.02 Mittalaitteet


Tuotenumero: 433190

Lomake mittalaitetietojen dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.05 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433121

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteistojen ja sähköasennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä/täytettynä sähköturvallisuuslaissa...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.06 Ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433122

Ryhmäjohtotason käyttöönottopöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi laajemman version (ST 51.21.05) sijasta pienten korjaus-, muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.07 Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433142

Pöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi 1–20 kV:n suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjana ja se soveltuu myös sellaisen työkokonaisuuden käyttöönottoon, johon kuuluu suurjänniteverkkoon...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.08 Kontrollprotokoll Ibruktagning av elinstallation


Tuotenumero: 433123

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, ST 51.21.05, ruotsinkielinen versio. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.09 Report of Initial Inspection


Tuotenumero: 433124

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, ST 51.21.05, englanninkielinen versio. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.10 Koneen sähkölaitteiston tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433254

Koneiden sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönoton yhteydessä kyseisen koneen tuotestandardin mukaiset testit. Mikäli koneelle ei ole olemassa omaa tuotestandardia, se tulee todentaa standardin SFS–EN...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.15 Mittauspöytäkirja. Staattiselta sähköltä suojatun alueen ESD-mittaukset


Tuotenumero: 433177

Staattiselta sähköltä suojattua aluetta kutsutaan EPA-alueeksi. Vaatimusten mukaan toteutetulla EPA-alueella voidaan käsitellä turvallisesti staattiselle sähkölle herkkiä tuotteita ilman vaurioitumisriskiä....


5,00 €


Listaan

ST 51.21.17 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex"i" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433178

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”i” sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin....


5,00 €


Listaan

ST 51.21.18 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteilla Ex"p" ja Ex”pD” suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433179

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita, EX”p” ja Ex”pD” (pölytiloissa), sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 51.21.19 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteilla Ex"d", Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433180

Tämä käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”d”, Ex"e", Ex"n" tai Ex"t" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 51.23.01 Määräaikaistarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433145

Lomake sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen pöytäkirjan laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.23.02 Tarkastusseloste sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta


Tuotenumero: 433160

Lomake sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

ST 51.24.01 Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta


Tuotenumero: 433140

Lomake sähkölaitteiston varmennustarkastustodistuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 51.24.02 Tarkastusseloste sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta


Tuotenumero: 433136

Lomake sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.91 Sähköajoneuvojen latausjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433255

Pöytäkirja on tarkoitettu sähköajoneuvojen latausjärjestelmien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 52.16.01 Kompensointilaitteen käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433223

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu kompensointilaitteen käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 52.35.04 UPS-järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433222

Lomake on tarkoitettu käytettäväksi UPS- järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirjana. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 53.62.01 Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimus


Tuotenumero: 433137

Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimuksen laadintaan tarkoitettu lomakemalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

ST 55.05.01 Pöytäkirja ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä. Sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet


Tuotenumero: 433246

Pöytäkirja on täytettävä sellaisissa uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteissa, joihin asennetaan ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä kuten,...


5,00 €


Listaan

ST 55.05.03 Record confirming compliance with the requirements of the ecodesign regulation (2015/1188)


Tuotenumero: 433247

Lomakkeen ST 55.05.01 englanninkielinen versio. Pöytäkirja on täytettävä sellaisissa uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteissa, joihin asennetaan ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja...


5,00 €


Listaan

ST 55.18.01 Mittauspöytäkirja. Lämmityskaapelit


Tuotenumero: 433155

Mittauspöytäkirja lämmityskaapeleille tehtävien tarkastusmittausten tulosten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 55.35 Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake


Tuotenumero: 433221

Lomakkeella voi ilmoittaa verkonhaltijalle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän nimellisteholtaan enintään 50 kVA:n tuotantolaitteiston liittämisestä. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen...


5,00 €


Listaan

ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433138

Lomake on tarkoitettu käytettäväksi verkkoon kytkettävien aurinkosähköjärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. Oikein täytettynä lomake täyttää myös aurinkosähköasentajasertifioinnin saannin edellytyksenä...


5,00 €


Listaan

ST 58.07.01 Valaistuksen laatumittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433126

Valaistuksen laadun arviointi- ja mittaustulosten dokumentointiin tarkoitettu lomake. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 59.11.01 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumisopasteet


Tuotenumero: 433125

Pöytäkirjalomake turvavalaistus ja poistumisopasteasennusten käyttöönottotarkastuksiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.01 Talojakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433174

Talojakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.02 Kotijakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433175

Kotijakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 605.03.03 Jakamon kytkentäkortti


Tuotenumero: 433176

Jakamoiden (kerros ym.) kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake. Jakamon voi nimetä lomakkeella. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 611.40 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433128

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimuksien toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely...


5,00 €


Listaan

ST 621.40 Tarkastuspöytäkirja. Kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä


Tuotenumero: 433127

Tätä pöytäkirjaa käytetään Viestintäviraston määräyksen 65 vaatimana tarkastusasiakirjana yhteisantenniverkon ja -järjestelmän osalta.   Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 631.50 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä


Tuotenumero: 433224

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien käyttöönoton dokumentointiin. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen...


5,00 €


Listaan

ST 631.51 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, akustiset mittaukset


Tuotenumero: 433173

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien akustisten mittausten dokumentointiin. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi akustisista mittauksista vastaavan liikkeen tekemään...


5,00 €


Listaan

ST 631.52 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittaus


Tuotenumero: 433226

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittausten dokumentointiin (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan (ST 631.50) liitteeksi). Kyseessä...


5,00 €


Listaan

ST 631.53 Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisi


Tuotenumero: 433172

Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisin laadintaan ja dokumentointiin. (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan (ST 631.50) liitteeksi). ...


5,00 €


Listaan

ST 660.40 Kiinteistö- ja tilaturvallisuustasojen määritys


Tuotenumero: 433207

Lomake on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ST-ohjeiston 4, Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot kanssa kiinteistö- ja tilaturvallisuustasojen määrittämiseen ja niiden kirjaamiseen. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja


Tuotenumero: 433240

Paloilmoittimen elinkaarikirja on paloilmoitinjärjestelmän perusasiakirja, johon kirjattujen asioiden oletetaan säilyvän muuttumattomina koko järjestelmän elinkaaren ajan. Haltijan edustaja laatii elinkaarikirjan...


5,00 €


Listaan

ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja


Tuotenumero: 433251

Paloilmoittimen lokikirjaan merkitään kaikki paloilmoitinjärjestelmän vaiheittain etenevät toimenpiteet, kuten muutokset, lisäykset, poistot, määräaikaistarkastukset, katselmoinnit ym. sekä niiden suorittajat....


5,00 €


Listaan

ST 662.40.02 Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliite


Tuotenumero: 433248

Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliitteellä dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn paloilmoittimen toteutus. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus


Tuotenumero: 433154

Lomake on tarkoitettu paloilmoittimen asennustodistuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

ST 662.42 Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433157

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 662.43 Lomake Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät


Tuotenumero: 433232

Lomakkeen tarkoituksena on selventää toteutuksen osapuolten tehtävienjakoa ja helpottaa paloilmoittimen toteutukseen sisältyvien toimenpiteiden kohdekohtaista määrittelyä. Kyseessä on kertaostos,  joka...


5,00 €


Listaan

ST 662.44 Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistus


Tuotenumero: 433249

Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistuksen avulla varmistetaan, että ilmoituksensiirtoyhteys on toteutettu pelastustoimen laitelain sekä paloilmoittimen elinkaarikirjassa ja muissa toteutusasiakirjoissa...


5,00 €


Listaan

ST 662.51 Palovaroittimen asennustodistus


Tuotenumero: 433130

Lomake palovaroittimen asennustodistuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta"...


5,00 €


Listaan

ST 663.39 Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433228

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 663.40 Kameravalvontajärjestelmän asennustodistus


Tuotenumero: 433146

Kameravalvontajärjestelmän asennustodistuksen avulla järjestelmän toteutuksesta vastaava liike dokumentoi kohdekohtaisesti määritellyn järjestelmän asennukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten järjestelmän...


5,00 €


Listaan

ST 663.41 Kulunvalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433169

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kulunvalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii myös vastaanottotarkastuksissa käytettäväksi. Kyseessä...


5,00 €


Listaan

ST 663.42 Murtoilmaisujärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433134

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi murtoilmaisujärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 663.44 Kulunvalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433170

Pöytäkirjalomake on kulunvalvontajärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 663.45 Murtoilmaisujärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433139

Pöytäkirjalomake on murtoilmaisujärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. ...


5,00 €


Listaan

ST 664.01 Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste


Tuotenumero: 433229

Lomake tallentavan kameravalvonnan tietosuojaselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta...


5,00 €


Listaan

ST 664.02 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, rekisteriseloste


Tuotenumero: 433230

Lomake kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän rekisteriselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 664.40 Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433227

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 665.40 Kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433231

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä...


5,00 €


Listaan

ST 666.40 Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus


Tuotenumero: 433141

Asennustodistuksella savunhallintajärjestelmän asentanut liike varmistaa, että laitteisto on asennettu suunnitelmien mukaan ja järjestelmän toimivuus palotilanteessa on varmistettu riittävillä testauksilla,...


5,00 €


Listaan

ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja


Tuotenumero: 433131

Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaa käytetään työkaluna toteutusvaiheiden seurannassa ja dokumentoinissa. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 673.40 Tarkastuspöytäkirja. Sairaaloiden ja palvelutalojen hoitajakutsujärjestelmät


Tuotenumero: 433171

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu apuvälineeksi hoitajakutsujärjestelmän asentaneen liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 681.40 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433143

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimusten toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely...


5,00 €


Listaan

ST 681.43 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma


Tuotenumero: 433148

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn...


7,90 €


Listaan

ST 681.46 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma


Tuotenumero: 433252

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn...


7,90 €


Listaan

ST 715.40 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakennusautomaation taajuusmuuttajakäytöille


Tuotenumero: 433133

Rakennusautomaation  taajuusmuuttajakäyttöjen käyttöönoton dokumentointiin tarkoitettu tarkastuspöytäkirjamalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 730.00 Toimitustarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433166

Toimitustarkastuspöytäkirja on tarkoitettu esim. työmaalle tulleiden laite- ja/tai tarvikelähetysten dokumentointiin. Tarkastuksella varmistetaan, että työmaalle saapuneet ja/tai asennetut laitteet vastaavat...


5,00 €


Listaan

ST 730.01 Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433152

Lomake soveltuu asennus- ja kytkentätarkastusten dokumentointiin (oman työn tarkastaminen). Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 730.02 Toimintatarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433167

Toimintatarkastuspöytäkirja on tarkoitettu urakoitsijan suorittaman säätöpiirikohtaisen toimintatarkastuksen dokumentiksi. Tarkastuksella varmistetaan esimerkiksi, että varotoiminnot ja lukitukset toimivat...


5,00 €


Listaan

ST 730.03 Tarkastuspöytäkirja. Urakoitsijan suorittama rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastus


Tuotenumero: 433168

Tarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 730.04 Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433185

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten sekä mittausten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 730.05 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvan tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433189

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvaan liittyvien tarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


5,00 €


Listaan

ST 95.58 Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytön johtamisesta


Tuotenumero: 433151

Lomake soveltuu sivutoimisen käytön johtajan tehtävistä solmittavan sopimuksen tekemiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


7,90 €


Listaan

ST 95.59.01 Käytön johtajan tarkastuslista


Tuotenumero: 433149

Lomake on tarkoitettu käytön johtajan suorittamien tarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


7,90 €


Listaan

ST 95.59.02 Sähkölaitteiston käyttöön ja ylläpitoon liittyvien toimenpiteiden seurantapöytäkirja


Tuotenumero: 433215

Seurantapöytäkirja soveltuu esim. käytön johtajan tekemien seurantatarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

ST 95.59.03 Ilmoitus sähkötöistä


Tuotenumero: 433253

Lomake soveltuu sähkötöistä ilmoittamiseen esimerkiksi kohteen käytönjohtajalle.   Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 95.60.01 Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärj. sekä tietoteknjärj. huolto- ja kunpitosop


Tuotenumero: 433135

Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus Lomake sähköenergian jakelu- ja käyttö- sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimuksen...


7,90 €


Listaan

ST 95.60.03 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden tehtäväluettelo


Tuotenumero: 433150

Tehtäväluettelo on huolto- ja kunnossapitosopimukseen (ST 95.60.01) liittyvä sopimusasiakirja, jossa eritellään järjestelmien huoltotoimenpiteet, vaste- ja toimitusajat sekä toimenpiteen tekijä. Tehtäväluettelossa...


5,00 €


Listaan

ST 95.60.11 Tarjouspyyntö, sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapito


Tuotenumero: 433242

Lomake tarjouspyynnön tekemiseen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huollosta ja kunnossapidosta. Lomake on tarkoitettu paloilmoitinjärjestelmän kohdekohtaisen toteutuspöytäkirjan laatimiseen. Kyseessä...


5,00 €


Listaan

ST 95.60.12 Tarjous, sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto ja kunnossapito


Tuotenumero: 433219

Lomake tarjouksen tekemiseen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huollosta ja kunnossapidosta. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 96.31.30 Savunhallintajärjestelmän kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433161

Kunnossapito-ohjelmassa luetellaan ja aikataulutetaan järjestelmän toimintavarmuuden varmistamiseksi tarvittavat huolto-, tarkastus- ja testaustoimenpiteet. Ohjeita kohdekohtaisen kunnossapito-ohjelman...


7,90 €


Listaan

ST 96.31.40 Savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirja


Tuotenumero: 433235

Savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomakemalli. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 96.33 Kompensointilaitteen huoltotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433234

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu kompensointilaitteen huoltotarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

ST 96.49 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433144

Lomake on tarkoitettu Sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaisen poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseen. Asetuksen mukaan järjestelmän kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma,...


7,90 €


Listaan

ST 96.50 Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja


Tuotenumero: 433158

Huoltopäiväkirjaan merkitään kaikki poistumisvalaistuksen kunnossapito-ohjelman mukaiset testit, tarkastukset ja huoltotoimenpiteet. Sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaan poistumisvalaistusjärjestelmän...


7,90 €


Listaan

ST 96.70.02 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien ylläpitosuunnitelma


Tuotenumero: 433194

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten ylläpitosuunnitelmien laadintaan.  Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

ST 96.70.04 Tapahtumaluettelo


Tuotenumero: 433196

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten korjaus- ja uudistustoimenpiteiden sekä niiden syiden dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa...


5,00 €


Listaan

ST 96.70.05 Kiinteistön tarkastusluettelo


Tuotenumero: 433192

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin liittyvien tarkastustapahtumien kirjaamiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


5,00 €


Listaan

ST 96.70.06 Asiakirjaluettelo


Tuotenumero: 433193

Lomake soveltuu erilaisten asiakirjaluetteloiden laadintaan, sitä voi käyttää esimerkiksi ylläpitodokumenttien, kuten käyttöönottodokumenttien, käyttöohjeiden ym. luettelointiin. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 96.80 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex"i" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433181

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”i” sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten dokumentointiin....


5,00 €


Listaan

ST 96.81 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella EX”p” ja EX"pD" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433182

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”p” ja EX"pD" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 96.82 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433183

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten...


5,00 €


Listaan

ST 97.01 Asuinhuoneiston ja -rakennuksen sähköasennusten kunnossapito-tarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433132

Asuinrakennusten sähköasennusten kunnossapitotarkastus on vapaaehtoinen tarkastus, jonka tarkoituksena on selvittää asunnon kiinteiden sähköasennusten turvallisuus. Kunnossapitotarkastus suositellaan tehtäväksi...


5,00 €


Listaan

ST 97.02 Kuntotutkimussopimus


Tuotenumero: 433202

Lomake kuntotutkimussopimuksen laadintaan. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

ST 98.40 lomake Yhteisantennijärjestelmä. Kuntotutkimuspöytäkirja


Tuotenumero: 433156

Tätä pöytäkirjaa käytetään kiinteistön sisäisen yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimuksen tulosten kirjaamiseen. Pöytäkirjan lisäksi kuntotutkimuksesta tehdään tutkimusraportti, jonka sisältö on kuvattu...


5,00 €


Listaan

ST 98.41 Asuinkiinteistön sisäverkon kuntotutkimuspöytäkirja


Tuotenumero: 433237

Pöytäkirja on tarkoitettu kortin ST 98.11 mukaan suoritetun asuinkiinteistön puhelinsisäverkon tai yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuksen tulosten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka...


5,00 €


Listaan

ST 98.42 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja


Tuotenumero: 433238

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kortin, ST 98.13 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimusohje, mukaan suoritetun kuntotutkimuksen raportointiin. Kyseessä on kertaostos,...


5,00 €


Listaan

ST 98.44 Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja


Tuotenumero: 433162

Lomake on tarkoitettu rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimusten raportointiin/dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

ST 98.44.01 Rakennusautomaation kuntotutkimuksen käyttäjäkyselylomake


Tuotenumero: 433236

Lomake rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuksen yhteydessä tehtäviin käyttäjäkyselyihin. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 98.54 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433206

Lomake on tarkoitettu paloilmoittimen kunnossapito-ohjelman laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 98.54.01 Paloilmoittimen huoltopäiväkirja


Tuotenumero: 433250

Paloilmoittimen huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomakemalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

Tuntikortti


Tuotenumero: 433184

Tämä tuntikortti on tarkoitettu käytettäväksi sähköistysalan töissä, joihin sovelletaan sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


7,90 €


Listaan

Työsopimuslomake


Tuotenumero: 433129

Sähköasennusalan työntekijät. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella jolloin se...


7,90 €


Listaan

Työtodistus


Tuotenumero: 433164

Työtodistuksen laadintaan tarkoitettu lomake. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


7,90 €


Listaan

Työtodistus, laaja


Tuotenumero: 433165

Työtodistuksen laajempaa versiota käytetään, jos työntekijä laajempaa tietoa pyytää. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


7,90 €


Listaan

Varoitus työntekijälle (esimiehen käskyjen vastainen toimiminen)


Tuotenumero: 433239

Lomake on tarkoitettu varoituksen antamiseen silloin, kun varoituksen syynä on esimiehen käskyjen vastainen toimiminen. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


7,90 €


Listaan

Varoitus työntekijälle (päihteiden väärinkäyttö)


Tuotenumero: 433241

Lomake on tarkoitettu varoituksen antamiseen silloin, kun varoituksen syynä on päihteiden väärinkäyttö. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

Varoitus työntekijälle (työvelvoitteen täyttämättä jättäminen)


Tuotenumero: 433214

Lomake on tarkoitettu varoituksen antamiseen silloin, kun varoituksen syynä on työvelvoitteen täyttämättä jättäminen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen....


7,90 €


Listaan

Varoitus työntekijälle (yleinen)


Tuotenumero: 433212

Lomake on tarkoitettu varoituksen antamiseen silloin, kun varoituksen syynä on jokin muu syy kuin työvelvoitteen täyttämättä jättäminen, esimiehen käskyjen vastainen toiminta tai päihteiden väärinkäyttö....


7,90 €


Listaan


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA