D1-2022 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista


Tuotenumero: 411230

Kirja sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Sähköasennusten suojausvaatimuksia on selvennetty esimerkkien ja kuvien avulla. Lisäksi kirjassa on paljon suojalaitteiden valintaan liittyviä ohjeita ja lisätietoja. Merkittävä osa kirjasta käsittelee eri asennustapoja ja niiden käytännön soveltamiseen liittyviä asioita. Myös maadoitusten käytännön toteutusta on käsitelty laajasti. Kirja sisältää ohjeita myös erityistilojen, kuten räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten toteutukseen. 


Kirjan edellisen painoksen (2017) jälkeen standardisarjaan SFS 6000 on tullut merkittäviä muutoksia syksyllä 2022. Kirja noudattaa pääosin samaa jaottelua kuin standardisarja SFS 6000.

Kirja pohjautuu Sähkötarkastuskeskuksen ensimmäisen kerran vuonna 1995 julkaisemaan kirjaan D1-95 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista.

Julkaisija: Sähköinfo Oy
116,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
87,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirjan ensisijaisena tarkoituksena on antaa lisäohjeita rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten sekä standardien soveltamisessa.

Kirja soveltuu sekä rakennusten sähköasennusten parissa työskenteleville että myös alan opiskelijoille.

Sisältö

1 SÄHKÖASENNUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.1 Yleistä

1.2 Sähkölaitteistoja koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset

1.3 Suunnittelu

1.3.1 Suojausvaatimusten toteutumisen varmistaminen sähköasennusten suunnittelussa

1.3.2 Suunnittelun lähtötiedot

 

2 SÄHKÖVIRRAN VAIKUTUS IHMISEEN JA SÄHKÖTAPATURMIEN ENSIAPU

2.1 Ihmiskehon impedanssi

2.1.1 Yleistä

2.1.2 Määritelmiä

2.1.3 Kehon impedanssiin vaikuttavat tekijät

2.1.4 Ihmiskehon kokonaisimpedanssin (Zt) suuruus

2.1.5 Kehon alkuresistanssin (Ro) arvo

2.1.6 Kehon impedanssien riippuvuus kosketuspinta-alasta 50/60 Hz vaihtovirralla ja tasavirralla

2.2 Vaihtovirran vaikutukset

2.2.1 Yleistä

2.2.2 Määritelmiä

2.2.3 Virran vaikutukset

2.2.4 Sydänkertoimen F käyttö

2.3 Tasavirran vaikutukset

2.3.1 Yleistä

2.3.2 Määritelmiä

2.3.3 Virran vaikutukset

2.4 Sähkötapaturman ensiapu

2.4.1 Ensiapukoulutus

 

3 YLEISTEN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITTELY

300 Yleistä

311 Suurin kuormitus ja kuormituksen tasaus

312 Jakelujärjestelmät

312.2.1 TN-järjestelmät

312.2.2 TT-järjestelmä

312.2.3 IT-järjestelmä

33 Sähkölaitteistojen yhteensopivuus

34 Huollettavuus

35 Turvajärjestelmät

 

4 SUOJAUSMENETELMÄT

41 Suojaus sähköiskulta

41.1 Perussuojaus

41.2 Vikasuojaus

41.3 Lisäsuojaus vikavirtasuojaa käyttäen

41.4 Pienoisjännitteiden käyttö

42 Suojaus lämmön vaikutuksilta

43 Ylivirtasuojaus

431 Yleistä

432 Suojalaitteiden rakenne

43.1 Ylikuormitussuojaus

43.2 Oikosulkusuojaus

43.3 Ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen yhteensovittaminen

44 Suojaus jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä

44.1 Pienjänniteasennusten suojaus suurjännitejärjestelmän maasulkujen vaikutuksilta

44.2 Ilmastollisilta ylijännitteiltä ja kytkentäylijännitteiltä suojautuminen

44.3 Suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä

 

5 SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN

51 Yleiset säännöt

512 Sähkölaitteiden kotelointiluokat

514 Tunnistaminen ja dokumentointi

515 Keskinäisten haitallisten vaikutusten ehkäiseminen

516 Suojajohtimen virtaa koskevat vaatimukset

52 Johtojen valinta ja asentaminen

520 Yleistä johtojen valinnasta ja asentamisesta

521 Erilaiset johdot

522 Ulkoisten tekijöiden vaikutukset

523 Johtojen kuormitettavuus

524 Johtimien poikkipinta

525 Jännitteenalenema kuluttajan sähköasennuksissa

526 Liitokset

527 Johtojärjestelmän valinta palon leviämisen minimoimiseksi

53 Kytkinlaitteet

532 Vikasuojaukseen käytettävät suojalaitteet

533 Ylivirtasuojat

534 Ylijännitesuojat

536 Suojalaitteiden välinen koordinaatio

537 Erotus- ja kytkentälaitteet

538 Valvontalaitteet

54 Maadoittaminen ja suojajohtimet

54.1 Maadoitusten perusteet ja määritelmät

54.2 Johtimien ja liittimien merkitseminen

54.3 Suojajohtimien mitoitus ja valinta

54.4 Maadoitusjohtimet

54.5 PEN-johtimet

54.6 Potentiaalintasaus

54.7 Maadoituselektrodit

54.8 Esimerkkejä maadoituksista ja potentiaalintasauksista

55 Muut sähkölaitteet

551 Generaattorilaitteistot

554 Sähkömoottorin suojaus

555 Muuntajan sijoittaminen

557 Ohjausvirtapiirit

558 Kondensaattorilaitteisto

559 Valaisimen asentaminen

56 Turvajärjestelmät ja palonkestoiset asennustavat

57 Kiinteät akustot

 

6 TARKASTUKSET

61 Käyttöönottotarkastukset

61.1 Yleistä

61.2 Aistinvarainen tarkastus

61.3 Testaus: mittaukset ja toiminnalliset kokeet

61.4 Käyttöönottotarkastusten dokumentointi

62 Kunnossapitotarkastukset

 

7 ERITYISIÄ ASENNUKSIA TAI ASENNUSOLOSUHTEITA KOSKEVAT OHJEET

701 Kylpy- ja suihkutila

702 Uima-allastila

703 Saunat

704 Rakennustyömaat

705 Maa- ja puutarhatalouden sähköasennukset

706 Ahtaat johtavat tilat

708 Leirintäalueet

709 Satamat, venesatamat ja vastaavat tilat

710 Lääkintätilojen sähköasennukset

711 Messujen ja näyttelyiden tilapäislaitteistot

712 Aurinkosähköjärjestelmät

713 Kalusteet

714 Ulkovalaistusasennukset

715 Pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät

716 PoE-asennukset

717 Siirrettävät ja liikutettavat laitteistot

721 Matkailuajoneuvojen sähköasennukset

722 Sähköajoneuvojen syöttö

729 Jakokeskusten asentaminen

740 Huvipuistojen, tivolien ja sirkusten huvilaitteiden; myyntikojujen ja vastaavien tilapäiset sähköasennukset

753 Lämmitysjärjestelmät

 

8 ERÄITÄ ASENNUKSIA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET

801 Jakeluverkot

802 Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt

803 Sähkölaitekorjaamot ja sähkötekniikan opetustilat

804 Kuivat, kosteat ja märät sekä ulkotilat

813 Pistokytkimen valinta ja asentaminen

814 Kaapelin asentaminen maahan, veteen tai maan pinnalle

 

9 SÄHKÖASENNUKSET RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA

9.1 Johdanto

9.2 Olosuhteita koskevat määräykset

9.2.1 Räjähdyssuojausasiakirja

9.3 Standardit

9.4 Tilaluokitus

9.4.1 Yleistä

9.4.2 Tilaluokituksen tarve ja suorittaja

9.4.3 Palavaa nestettä tai kaasuja sisältävien tilojen tilaluokitus

9.4.4 Pölytilojen osalta tilaluokituksen tarve

9.5 Asennusvaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa

9.5.1 Perusedellytykset

9.5.2 Suunnittelu

9.5.3 Kaapelointi

9.5.4 Lämmityslaitteiden asennukset

9.5.5 Ylivirtasuojaus

9.5.6 Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus

9.5.7 Hätälaukaisu ja erottaminen

9.5.8 Dokumentointi

9.6 Räjähdyssuojausrakenteet

9.6.1 Yleistä

9.6.2 Räjähdyspaineen kestävä rakenne, Exd

9.6.3 Varmennettu rakenne, Exe

9.6.4 Luonnostaan vaaraton rakenne, Exi

9.6.5 Öljytäytteinen rakenne, Exo

9.6.6 Suojatuuletteinen rakenne, Exp

9.6.7 Hiekkatäytteinen rakenne, Exq

9.6.8 Massavalurakenne, Exm

9.6.9 Suojausrakenne ”n”, Exn

9.6.10 Erikoisrakenne, Exs

9.6.11 Pölyräjähdysvaarallisen tilan tiivis kotelo ”tD”

9.6.12 Merkinnät

9.7 Laitevalinta räjähdysvaarallisissa tiloissa

9.7.1 Yleistä

9.7.2 Palavat nesteet, kaasut, höyryt ja sumut

9.7.3 Pölyräjähdysvaarallisten tilojen laitevalinta

9.8 Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten tilojen tarkastukset ja kunnossapito

9.9 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden korjaus ja huolto

116,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
87,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Koko A4

444 sivua

29., uudistettu painos

ISBN 978-952-231-354-6 (nid.)

Ilmestynyt marraskuussa 2022

Samankaltaiset tuotteet


D1 käsikirja sähköinen 1 käyttäjä, vuosihinta


Tuotenumero: 415101

Sähköinen julkaisu sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Kirja antaa lisäohjeita rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten...


55,00 €


Listaan

D1 käsikirja sähköinen 10 käyttäjää, vuosihinta


Tuotenumero: 415103

Sähköinen julkaisu sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Kirja antaa lisäohjeita rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten...


275,00 €


Listaan

D1 käsikirja sähköinen 20 käyttäjää, vuosihinta


Tuotenumero: 415104

Sähköinen julkaisu sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Kirja antaa lisäohjeita rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten...


409,00 €


Listaan

D1 käsikirja sähköinen 4 käyttäjää, vuosihinta


Tuotenumero: 415102

Sähköinen julkaisu sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Kirja antaa lisäohjeita rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten...


138,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA